Mer pengar till utbytesstudier och praktik

Högskolan Dalarna har beviljats 321 283 Euro av Universitets-och högskolerådet, UHR. Pengarna kommer att användas till utbytesstudier och praktik inom EU.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna får mer pengar av Universitets- och högskolerådet.
Högskolan Dalarna får mer pengar av Universitets- och högskolerådet.

Erasmus+ är en möjlighet för studenter att upptäcka andra delar av världen genom att studera vid något av våra partneruniversitet.

Programmet ger även studenter möjlighet att genomföra en praktikperiod vid företag eller organisation inom EU, något som blivit mer och mer populärt.

Dessutom har Högskolans personal möjlighet att delta i personalmobilitet, något som många utnyttjat. Högskolan Dalarna låg 2017-2018 tvåa i Sverige vad det gäller personalmobilitet, efter Lunds universitet.

Erasmus är EU:s största program för mobilitet inom EU och Högskolan Dalarna har varit med sedan starten år 1987 och pengarna man tilldelats denna gång är för perioden åren 2019-2021.

Senast granskad:
Senast granskad: