Mer kompakta städer ger mindre utsläpp

Doktorand Xiaoyun Zhao disputerade i microdataanalys med sin avhandling ”Government vs Market in Sustainable Residential Development?”. Det är en forskningsanalys över bilresande och utsläpp av koldioxid i förhållande till bostadens läge.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Xiaoyun Zhao

Disputationen inleddes med att Xiaoyun Zhao gav en kort beskrivning av sin avhandling inför opponenten doktor Stefan Schönfälder, betygsnämnden bestående av professorerna Key Axhausen, Kerstin Westin och Lars Rönnegård samt en stor publik på runt 60 personer.

– Var man bosätter sig är viktigt för var och en, men också hur man förflyttar sig på sin hemort, inledde Xiaoyun Zhao. Bilen är för många det självklara valet när man åker från hemmet till sitt arbete, lämnar och hämtar barn på skolan, handlar, åker till träning och liknande. Alla städer, även mindre städer som Borlänge, har flera så kallade hot-spots, anläggningar eller platser som många vill besöka. Det gör bilåkandet ganska oorganiserat, invånarna tenderar att förflytta sig mellan många olika platser eftersom dessa hot-spots inte är på samma ställe. Det här rörelsemönstret genererar då ett onödigt utsläpp av koldioxid. Att istället förlägga dessa populära resmål på ungefär samma ställe, ett mer monocentriskt samhälle, skulle alltså kunna minska utsläppet av koldioxid. Detta talar också för fördelen med mer kompakta städer.

– Vad är viktigt i det vardagliga livet, vad är det vi bryr oss om? fortsatte Xiaoyun Zhao. Att ta bilen istället för cykel är bekvämt. Hur många tänker på vilket koldioxidutsläpp de genererat när de åker hem från jobbet? Inte många, däremot kanske vi reflekterar över hur mycket bensin det gått åt och vad det kostar. I Borlänge ökar invånarantalet i snabb takt, vilket gör att fler bilar kommer att röra sig på våra gator. Vi är på väg mot en kritisk punkt och det gäller att välja bra beslut inför framtiden. Det är det min avhandling handlar om, att välja. Det gäller att planera för en hållbar bostadsutveckling som minskar rörligheten och därmed de korta sträckorna med bil inom kommunen.

Efter den inledande presentationen var det opponentens tur att ställa frågor. Doktor Stefan Schönfelder från Federal Institute for Research on building, Urban Affairs and Spatial Development i Tyskland tyckte att avhandlingen var metodisk, teknisk och innehöll flera strategiskt viktiga ståndpunkter.

– Jag gillar speciellt att analysen är nedkokad till ett lokalt problem, hur boendeområde, bilåkande och koldioxidutsläpp ser ut just i Borlänge. Den stora frågan blir då, hur användbar är den här avhandlingen för Borlänge kommun?

– Jag tror den kan vara en bra utgångspunkt för framtidens bostads- och gatubyggande, svarade Xiaoyun Zhao. Det går att utläsa vilka vägar som används mer frekvent och vilket rörelsemönster som är vanligt bland befolkningen.

– Folk reser ju inte bara i sin hemstad. Man åker till sommarstugan, besöker andra städer. Är det verkligen bilåkande lokalt som är problemet när det gäller koldioxidutsläpp? frågade Stefan Schönfelder.

– När man åker längre sträckor håller man en jämn fart. I stadskörning har man ett annat körsätt vilket genererar mer utsläpp, svarade Xiaoyun Zhao. Och lokalt åker man varje dag; till jobbet, till skolan, till shoppingcentret. Så ja, det är ett stort problem.

Även betygsnämnden ställde några kniviga frågor som Xiaoyun Zhao besvarade med bestämdhet och stort självförtroende.

Text och foto: Tina Sjöström

Senast granskad:
Senast granskad: