Med fokus på samverkan och högskolans kommande utveckling

Under onsdagen träffade delar av Högskolan Dalarnas ledning representanter från Länsstyrelsen i Dalarna, Trafikverket, Dalarna Science Park, kommuner och näringsliv för dialog med fokus på samverkan och högskolans kommande utveckling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Människor vid bord

Högskolan Dalarna är ett lärosäte i ständig utveckling och arbetar just nu med en ny strategi för högskolans fortsatta riktning fram till 2026.

– Det är ett stort och viktigt arbete som handlar om högskolans fortsatta riktning framåt, med utgångspunkt i vår vision. Och för att uppnå hög kvalitet i vår utbildning och forskning är samverkan med bland annat kommuner, näringsliv och Region Dalarna viktigt. Samverkan är något som gör att båda parter blir bättre, sa rektor Martin Norsell.

– För oss som arbetat med strategin har det varit oerhört viktigt att detta blir hela högskolans strategi och att alla känner ett gemensamt ansvar och engagemang för slutresultatet. Vi har haft ett stort engagemang internt på högskolan och nu har vi även fått många bra inspel från externa parter, säger prorektor Jörgen Elbe från skrivargruppen.

Beslut om högskolans strategi väntas vid högskolestyrelsen sammanträde den 17 december.

Vid samtalet medverkar bland annat Högskolan Dalarnas rektor Martin Norsell, vicerektor samverkan Sigrid Saveljeff, Pro-rektor Jörgen Elbe samt vicerektor utbildning Jonas Tosteby.

Senast granskad:
Senast granskad: