Marie Klingberg-Allvin blir vikarierande rektor

Regeringen har fattat beslut om att utse professor Marie Klingberg-Allvin till vikarierande rektor under rekryteringsprocessen för ny rektor. Marie Klingberg-Allvin har sedan 2014 har varit prorektor vid Högskolan Dalarna. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober 2017.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Marie Klingberg-Allvin.
Marie Klingberg-Allvin.

Marie Klingberg-Allvin är professor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och barnmorska i grunden. Sin anställning vid Högskolan Dalarna påbörjade hon redan 2002 som doktorand och därefter har hon varit lärare och ansvarig för barnmorskeutbildningen, innan hon påbörjade sin tjänstgöring som prorektor. Hon har även haft högskoleövergripande uppdrag som ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden och även akademiövergripande uppdrag kopplat till internationalisering.

- Jag ser fram emot att under vikariatperioden arbeta för en enad högskola och att fortsätta vårt utvecklingsarbete. Öppenhet, mod och ansvar ska vara ledstjärnor och alla kompetenser och erfarenheter ska tas tillvara på bästa sätt, säger Marie Klingberg-Allvin.

Högskolans styrelse har påbörjat rekryteringsprocessen under ledning av ordförande Kinna Bellander, en process som enligt Klingberg-Allvin kan pågå mellan sex och nio månader.

-  Det är viktigt att inte föregå en kommande rektors intentioner. Men jag ser det ändå som min uppgift att arbeta med det utvecklingsprogram vi har inlett där vi vill skapa starka sammanhållna akademiska miljöer med placering på tre områden, i två orter. Det är en utmaning. Men jag är övertygad om att kunna hitta arbetsformer som är inkluderande och skapar engagemang i hela organisationen. Vi har hittat ett bra samarbetsklimat med Borlänge och Falu kommun för att skapa attraktiva lärandemiljöer och möjligheter till studentbostäder i båda kommunerna, säger Marie Klingberg-Allvin.

-  Vi har alla förutsättningar att utvecklas mot en enad högskola för hela Dalarna för bildning, utbildning och forskning. För att möta framtidens utmaningar och behov behöver vi samla våra förmågor och skapa en flexibel organisation. Naturligtvis sker allt vårt utvecklingsarbete i nära dialog med våra studenter och omkringliggande samhället, säger Marie Klingberg-Allvin.

 

Ålder: 45 år.

Kommer från: Leksand. Jag är dalkulla i själ och hjärta.

Bor: I Falun.

Familj: Maken Patrik. Två barn, Agnes, 11 år och Adam 9 år.

Fritidsintresse: Den fritid jag får går till barnens alla aktiviteter. Det är simtävlingar, hockey, fotboll och innebandy bland annat. Bästa återhämtningen är en löprunda i skogen. 

Senast granskad:
Senast granskad: