Maria Görts är ny akademichef för Humaniora och Medier

Den första januari fick Högskolan Dalarna en ny akademichef för Humaniora och Medier, Maria Görts. – Att vara med och utveckla Högskolan Dalarna är mycket intressant, här händer det saker hela tiden, säger hon.
Maria Görts

Maria Görts kom till Högskolan Dalarna för 12 år sedan. Efter att ha disputerat i konstvetenskap vid Stockholms Universitet sökte hon ett lektorat här. Konstvetenskap var dock ett litet ämne vid Högskolan Dalarna och inte kopplat till något av utbildningsprogrammen, så det lades med tiden ner.

– Då hamnade jag istället som lektor i bildproduktion, något som var otroligt roligt och anledningen till att jag stannade kvar. De senaste fem åren har jag varit chef för Medier. Jag tyckte det var oväntat roligt att jobba som chef och också intressant att upptäcka att jag hade fler kompetenser. Det är inte givet att man funkar som chef bara för att men är lektor.

Maria Görts tycker att det som chef är bra att röra på sig ibland, därför sökte hon jobbet som akademichef.

– Akademin Humaniora och Medier är jätteintressant, med för mig intressanta ämnesområden. Högskolan Dalarna är också en väldigt utvecklande arbetsplats där det händer något hela tiden. Nu ska vi ta nya tag efter beslutet att det inte blir någon samlokalisering, det blir intressant att få vara med och utveckla nya idéer.

– Ett av mina mål är att tillsammans med akademin arbeta för att knyta grundutbildningen närmare forskningsområdet Interkulturella studier, bland annat genom att utveckla en gemensam master. Vi behöver fördjupa samarbetet mellan ämnen och arbeta mer tvärvetenskapligt, även med andra akademier. På sikt är ju naturligtvis drömmen att få till ett forskningsområde i Interkulturella studier.

En viktig del i jobbet som akademichef är samarbetet med de fem avdelningscheferna, och då står personalfrågor högt upp på listan över arbetsområden.

– Arbetsbelastning och arbetsmiljö är aktuella och viktiga frågor. Vi ska ha bra arbetsförhållanden. Det kan vara tungt att jobba som lektor och adjunkt idag, många upplever en allt större administrativ belastning. Det måste vi analysera för att kunna lokalisera eventuella problem.

Samarbete med de två andra akademicheferna står också på agendan.

– Högskolan är inne i en förändringsfas och det är viktigt att vi samarbetar mellan akademierna och inte konkurrerar om exempelvis resurser. Det gynnar också högskolan att vi jobbar tvärvetenskapligt. Jag ser mycket fram mot det samarbetet som en del i mitt jobb som akademichef, avslutar Maria Görts.

Text och foto: Tina Sjöström

Bor: Stockholm

Familj: Sambo och två vuxna barn.

Fritid: Lågintensiv forskning är en viktig del av min fritid, jag skriver på en bok om konstnärlig utbildning på 1920-30 talet. Annars är det kultur i alla former. Är också på landet i Sörmland en hel del, trädgårdsarbete är väldigt avkopplande.

Reser gärna till: Paris är fantastiskt, jag åker gärna till stora städer.

Drömyrke som barn: Först trädgårdsmästare eftersom jag ville plocka jordgubbar. Sen arkeolog, något jag också provat. Jag har varit med på utgrävningar i Italien och har en fil kand i antikens kultur och samhällsliv.