Många blivande språklärare på Högskolan Dalarna

Intresset för moderna språk minskar i grundskolan men på Högskolan Dalarna har språkutbildningarna starkt söktryck.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åsa Fahlén (ordförande i Lärarnas Riksförbund) skriver på DN Debatt den 23 januari 2018 om den svenska utvecklingen att andelen elever i Sverige som läser andra främmande språk än engelska i skolan i grundskolan minskar i snabb takt.

Detta leder till att grupperna blir allt mindre, att språkundervisning avvecklas och att allt färre väljer att utbilda sig till lärare och så är en nedåtgående spiral igång.

Vi skulle vilja komplettera detta. På Högskolan Dalarna bedrivs sedan snart 20 år den akademiska språkundervisningen nästan helt och hållet online med starkt söktryck och generellt sett bra studenttillströmning.

Våra studenter är ofta lite äldre än genomsnittsstudenten och har inte sällan utländsk bakgrund. Många arbetar redan som fransk- respektive tysklärare och vill utöka sin lärarkompetens med ytterligare ett ämne och andra har siktet inställt på att bli lärare men genom att först läsa ämnena och sedan söka det korta lärarprogrammet KPU.

Enligt våra uppskattningar består grupperna på Tyska respektive Franska I, II och III ofta till hälften av blivande lärare. De går dock inte den traditionella vägen via Ämneslärarprogrammet.

Detta räcker självklart inte till ändå, Åsa Fahlén varnar med all rätt för utvecklingen, men vi vill inge en liten strimma hopp i debatten som ibland blir väldigt dyster.

Senast granskad:
Senast granskad: