Lyckad invigning för utvecklad samverkan

Åke Persson på ByggDialog Dalarna ser fram emot ett utvecklat samarbete med Energikompetenscentrum (EKC) på Högskolan Dalarna. Han får medhåll av Hans Ersson på EKC. Anledningen till de muntra orden är nya gemensamma lokaler som invigdes på Högskolan Dalarnas campus i Borlänge under torsdagen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åke Persson och Lars Lindblom
Åke Persson, ByggDialog, och Samarkands VD Lars Lindblom ser fram emot fortsatt utveckling och samverkan

– Närheten utvecklar god samverkan, berättar Hans Ersson verksamhetsledare på EKC. Det är en inspirerande miljö och ett nav, en ingång till samverkan på alla plan, fortsätter han.
 
Forskning och utbildning inom energiområdet har funnits vid Högskolan Dalarna i snart 40 år. Genom EKC har det skapats en naturlig länk för samverkan mellan Högskolan Dalarna, företag och organisationer som vill arbeta med kunskapsöverföring, utveckling och innovation inom energisektorn.
 
En viktig samarbetspartner är ByggDialog Dalarna, en ideell förening för Dalarnas bygg- och fastighetsbransch.  
 
– Vi ordnar praktikplatser, arrangerar arbetsmarknadsdagar och studiebesök – allt för att högskolans studenter ska få in en fot i branschen, säger Annica Granberg, verksamhetsutvecklare på ByggDialog.
 
Hon framhåller att branschen behöver ny kompetens och att byggföretag ofta vänder sig till ByggDialog för att få råd kring kompetent arbetskraft. Där är de en viktig länk mellan högskolan och branschen.
 
– I vårt uppdrag ligger också att stärka och utveckla bygg- och fastighetsbranscheninom hållbart byggande,vilket är helt i linje med Högskolan Dalarnas utbildningar inom bygg och energiprogrammen.
 
Samverkan mellan små och stora företag är också en ingång till ny forskning.


"Närheten utvecklar den goda samverkan”, säger Hans Ersson som är verksamhetsutvecklare på EKC.

– Det uppstår en växelverkan från företag till högskolan och vice versa, konstaterar Hans Ersson.
 
Bland de minglande gästerna i de nya fräscha lokalerna fanns Lars Lindblom, VD på Samarkand i Ludvika.
 
– Vi är ett regionalt utvecklingsbolag som samverkar med EKC genom High Voltage Valley i ett projekt inom solenergiområdet. Vi har haft utbyte av varandra under flera år med praktiska tillämpningar som ligger nära företag som exempelvis ABB och Ovako. Ett positivt, smidigt och lösningsfokuserat sätt att arbeta på, tycker Lars Lindblom.
 
Bland gästerna fanns också ByggDialogs styrelseordförande Per Adriansson.
 
– Vi är oerhört glada och stolta över samarbetet. Vi hoppas att det fortsätter i den här andan, förutsättningarna finns med fina lokaler och fina människor, konstaterar han.

Senast granskad:
Senast granskad: