Ljungbergsfonden investerar 10 miljoner kronor till Teknikerjakten vid Högskolan Dalarna

I Dalarna - liksom resten av Sverige - behövs mer kompetens inom naturvetenskap och teknik. Ljungbergsfonden investerar nu 10 miljoner kronor till "Teknikerjakten" för perioden 2018-2021.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Teknikerjakten drivs av Högskolan Dalarna och är ett samarbetsprojekt mellan högskolan, Ljungbergsfonden och Borlänge och Falu kommun. Med hjälp av Teknikerjakten kan gymnasieskolorna ha utrustning och aktiviteter som ligger i framkant när det gäller ny teknik. Dessutom sker aktiviteter på grundskolenivå för att väcka intresset för teknik och naturvetenskap, så att eleverna ska välja den inriktningen på gymnasiet.

- Det goda samarbetet ger oss unika möjligheter att väcka intresset för naturvetenskap och teknik i Borlänge och Falun, säger Johan Sonne vid Högskolan Dalarna, och projektledare för Teknikerjakten. Med den nya investeringen från Ljungbergsfonden, kan vi fortsätta utvecklingen av det redan nu mycket framgångsrika projektet.

Intresset för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet i Borlänge och Falun ligger högt över medeltalet i Sverige. Under de tre senaste åren har snittet för förstahandssökande i Falun/Borlänge varit 28%. Riksgenomsnittet är ca 20%.

Ljungbergsfonden är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Senast granskad:
Senast granskad: