Linköpings universitet vill lära av Högskolan Dalarna

Den 5 mars besökte representanter för Linköpings universitets ledning Högskolan Dalarna för att lära av hur högskolan jobbar med livslångt lärande och nätbaserad utbildning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Representanter för ledningen på LiU träffar representanter för Högskolan Dalarna.
Representanter för ledningen på LiU träffar representanter för Högskolan Dalarna.

LiU:s ledning gör årligen en ledningsresa till olika lärosäten i Europa för att få inspiration till utveckling inom olika teman. Temat i år handlar om livslångt lärande (LLL) som är aktuellt med tanke på de snabba förändringarna i demografin, en förändrad arbetsmarknad och en diversifierad studentpopulation, vilket skapar nya krav på fortsatt lärande och omskolning.

Under sitt besök träffade LiU:s ledning högskoleledningen, representanter från några av högskolans utbildningsprofiler och it-avdelningen samt representanter från studentkåren. Särskilt intresserade är man av hur Högskolan Dalarna jobbar strategiskt med livslångt lärande, e-lärande och distansutbildning eller ”blended learning”.

- Gruppen som besökte Falun har fokus på e-lärande och distansutbildning. Vi har fått mycket inspiration och goda idéer genom att lyssna på hur Högskolan Dalarna arbetar med nätbaserad undervisning, säger Karin Andersson, dekan vid Linköpings universitet.

Senast granskad:
Senast granskad: