Linköpings universitet vill lära av Högskolan Dalarna

Den 5 mars besökte representanter för Linköpings universitets ledning Högskolan Dalarna för att lära av hur högskolan jobbar med livslångt lärande och nätbaserad utbildning.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Representanter för ledningen på LiU träffar representanter för Högskolan Dalarna.
Representanter för ledningen på LiU träffar representanter för Högskolan Dalarna.

LiU:s ledning gör årligen en ledningsresa till olika lärosäten i Europa för att få inspiration till utveckling inom olika teman. Temat i år handlar om livslångt lärande (LLL) som är aktuellt med tanke på de snabba förändringarna i demografin, en förändrad arbetsmarknad och en diversifierad studentpopulation, vilket skapar nya krav på fortsatt lärande och omskolning.

Under sitt besök träffade LiU:s ledning högskoleledningen, representanter från några av högskolans utbildningsprofiler och it-avdelningen samt representanter från studentkåren. Särskilt intresserade är man av hur Högskolan Dalarna jobbar strategiskt med livslångt lärande, e-lärande och distansutbildning eller ”blended learning”.

- Gruppen som besökte Falun har fokus på e-lärande och distansutbildning. Vi har fått mycket inspiration och goda idéer genom att lyssna på hur Högskolan Dalarna arbetar med nätbaserad undervisning, säger Karin Andersson, dekan vid Linköpings universitet.

Kontakt