Övertygelse styr när lärare väljer digital undervisning

Vi lever i en digitaliserad värld och det ställer krav på de som undervisar. I sin licentiatuppsats konstaterar Lena Gleisner Villasmil att lärarens didaktiska övertygelse ofta ligger till grund för hur utbredd den digitala användningen är i undervisningen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lena Gleisner Villasmil (i mitten) försvarade framgångsrikt sin licentiatuppsats under fredagen. Till vänster Matilda Wiklund, biträdande handledare och till höger Eva Hultin, huvudhandledare.
Lena Gleisner Villasmil (i mitten) försvarade framgångsrikt sin licentiatuppsats under fredagen. Till vänster Matilda Wiklund, biträdande handledare och till höger Eva Hultin, huvudhandledare. Foto: Annika Andersson

Genom livshistorieintervjuer med sex gymnasielärare som undervisar i olika ämnen och som har lång erfarenhet av digitala resurser i undervisningen har Lena Gleisner Villasmil byggt upp sin licentiatuppsats. Lärarna har fått berätta sin historia om digitaliseringen och användningen av IT.

-Jag har analyserat inspelningarna av intervjuerna och transkriberat och utformat deras berättelser i olika steg där lärarna varit delaktiga i processen. Sedan har jag analyserat dessa utifrån olika teorier och identifierat samband och olikheter för att se vad som styr valen av digitala resurser, säger Lena Gleisner Villasmil.

Resultatet visar att lärarnas didaktiska övertygelser är navet för valet av digitala resurser. De övertygelser som ses hos lärarna i studien är reflektionsinriktade, demokratiska, kreativa, återkopplande, yrkesinriktade och motiverande. Övertygelserna kan förstås som individuella men också i en större kollektiv kontext som formats av idétraditioner inom utbildning och lärande.

Resultatet visar också att övertygelserna har tre dimensioner vilka är lärarnas ämnesintresse, viljan att hjälpa eleverna och den personliga tillfredsställelsen.

Med en värld i ständig förändring och digitaliseringens snabba utveckling har de didaktiska valen utvidgats med fler möjligheter men också större utmaningar. Idag finns exempelvis föreläsningar online, videokonferensundervisning, digitala mötesplatser och sociala medier. Att ha kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar är en viktig faktor som lyfts fram i licentiatuppsatsen.

 -Om lärare ska använda digitala resurser på ett konstruktivt och integrerat sätt i undervisningen krävs en övertygelse om att användningen hjälper eleverna på sätt som är i enlighet med lärarens pedagogiska grundsyn. Den grundsynen, eller didaktiska övertygelsen, skiljer sig åt beroende på lärarens undervisningsämne och bakgrund och det är en viktig faktor att ta hänsyn till. Det är viktigt vid utformningen av introducering och fortbildning av digital teknik på skolorna och i utformningen av lärarutbildningen.

Lena Gleisner Villasmil är licentiand i pedagogik inom forskarskolan Teknikburna Kunskapsprocesser (TKP) som är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Örebro universitet. Hon arbetar också som gymnasielärare i spanska vid Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, i Ludvika.

Den 22 februari försvarade hon framgångsrikt sin licentiatuppsats “Lärares digitala didaktik - En tematisk livshistorieansats om lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val av digitala resurser” vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: