Ledamöter från Högskolan Dalarna, Länsstyrelsen samt Borlänge och Falu kommun konstituerade i det nya IKUD-rådet

Under måndagen samlades representanter från Högskolan Dalarna, Länsstyrelsen samt Borlänge och Falu kommun i Borlänges stadshus för IKUD-rådets första konstituerande möte.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det strategiska rådet är kopplat till Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) vid Högskolan Dalarna och utgör en plattform för dialog och gemensamma prioriteringar i kulturmötesfrågor.

- Dagens möte var det första med IKUD-rådet och utgjorde ett viktigt avstamp för vårt fortsatta gemensamma arbete inom den plattform som IKUD utgör. Det är glädjande att flera av våra viktiga samverkanspartners finns representerade i IKUD-rådet och jag ser fram emot vårt fortsatta gemensamma arbete. Genom IKUD-rådet får vi tillsammans identifiera konkreta samverkansprojekt som tar pulsen på flera svåra frågor i dagens samhälle", säger Tomas Axelson.

Under tidig höst inrättade Högskolan Dalarna ett nytt utvecklingscentrum för frågor som rör kulturmötesfrågor, i form av Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD).

Syftet med Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) är att främja samverkan och samskapande mellan högskolan och kommuner, landsting, myndigheter, civilsamhälle och företag samt att bidra till en vidareutveckling av forskningsbasen för utbildningar inom området. Verksamheten leds av det ny inrättade IKUD-rådet.

- Med sikte på utmaningsdriven forskning och olika typer av utvecklingsarbete kommer IKUD att fungera som en viktig arena för kunskaps- och erfarenhetsarbete mellan regionens aktörer", säger Jonas Stier, professor och forskningsledare för forskningsprofilen Interkulturella studier vid Högskolan Dalarna.

För mer Information:

Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) 

Senast granskad:
Senast granskad: