Lärosäten med högskoleingenjörsutbildning samlades

26 och 27 april besöktes Högskolan Dalarna av representanter från 19 av de 23 lärosätena i Sverige som utbildar högskoleingenjörer.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Konferensdeltagare tittar på en 5-kamp med robotar
Konferensen innehåll även ett besök på Framtidsmuseet där man genomförde en 5-kamp inom teknikområdet.

Under konferensen diskuterades och presenterades olika teman såsom samverkan med gymnasieskolor och industrin, UKÄ-pilot granskning, samt hur "strimmor" av t.ex. hållbar utveckling hanteras i utbildningsprogram.

På en dagordningen fanns även Byggdialog som berättade om vikten av nära samverkan med industrin och den bransch man verkar och utbildar inom.

- En mycket lyckad konferens. Vi har fått visa upp en bra och ärlig bild av vår verksamhet som gjort ett gott avtryck nationellt bland andra lärosäten, säger Patrick Kenger samordnare av konferensen.

På plats fanns även Eximusstudenterna och berättade om hur utvecklingen av energieffektiva farkoster går till, och vad som krävs för att slå världsrekord i energieffektivitet.

Senast granskad:
Senast granskad: