Lärarstudent vid Högskolan Dalarna tilldelas stipendium för bästa examensarbete

Denice DÁrcy lärarstudent vid Högskolan Dalarna har tilldelats Göran Emanuelsson-stipendiet 2016 för bästa examensarbete inom lärarutbildningen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Denice examensarbete ”Hur feedback på uppgiftsnivå och processnivå kan skilja elevers resonemang åt i matematik” tilldelades priset med följande motivering:

"Denice D’Arcys arbete är en interventionsstudie som undersöker hur olika typer av feedback påverkar elevers sätt att föra matematiska resonemang när de löser matematiska problem i par.

I studien studeras vilken effekt två distinkta sätt att ge feedback till eleverna – på uppgiftsnivå respektive på processnivå – får. Feedback på uppgiftsnivå innebär att läraren hjälper eleverna att finna lösningen till det specifika problemet, medan feedback på processnivå innebär att lärarens inspel handlar om att hjälpa eleverna att själva komma fram till lösningen. Åtta par av elever deltog i studien. Fyra par fick feedback på uppgiftsnivå och fyra par på processnivå. Under problemlösningssessionerna – som spelades in – uppmanades eleverna att tänka högt och tillsammans diskutera sig fram till lösningen. Analysen av elevernas resonemang är gjord i termer av ”kreativa” respektive ”algoritmiska” resonemang.

Arbetet är designat och väl genomfört med en tydlig förankring i pågående forskning, samt belyser ett område av stor betydelse för elevers lärande."

Priset delades ut vid den årliga konferensen för lärarutbildare i matematik (LUMA) vid Högskolan Dalarna.

Läs mer på dalademokraten.se: Denice fick pris för Sveriges bästa matematikuppsats

Senast granskad:
Senast granskad: