Lärare och forskare vid Högskolan Dalarna i Nederländerna för samverkan

Den 8 och 9 maj besökte 10 lärare och forskare från Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR) vid Högskolan Dalarna, Centre of Expertise, Akademin för fritidsstudier och Akademin för turism vid partneruniversietet NHTV, Breda i Nederländerna för att utbyta idéer om samarbete inom forskning, utbildning och samverkan inom besöksnäringen. 

Deltagare vid ett forskningsseminarium in om turism och fritidsstudie

Under besöket anordnades ett forskningsseminarium, där forskare vid Akademin för turism och Akademin för fritidsstudie presenterade sin forskning.

Susanna Heldt-Cassel presenterar CeTLeR

Från Högskolan Dalarna presenterades det nystartade CeTLeR, Centrum för besöksnäringsforskning och exempel på den forskning som bedrivs av Susanna Heldt-Cassel, Tara Duncan och Ioanna Farsari.