Studievägledare från hela landet samlades i Falun

Ett femtiotal studievägledare, inom lärarutbildning, har utbytt erfarenheter och utbildats under en två dagar lång konferens på Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utvecklingsledare Mats Tegmark berättar om vikten av att samordna forskning, utbildning och samverkan inom lärarutbildningen.
Utvecklingsledare Mats Tegmark berättar om vikten av att samordna forskning, utbildning och samverkan inom lärarutbildningen.

– Det har varit givande med intressanta föreläsningar och bra diskussioner, säger Heléne Norstedt, studievägledare på Stockholms universitet.

Vad tyckte du var bäst?

– Föreläsningen om kvinnodominansen i skola och förskola. Bra föreläsare, aktuellt ämne och väldigt intressant, säger Heléne Norstedt.

Det var lektor Stina Jeffner som föreläste om betydelsen av att förskolan och skolan är kvinnodominerade arbetsplatser.

En av flera andra programpunkter var kommunikation och etik i vägledningssamtal. Där lades särskild vikt på att även ideal måste granskas kritiskt.

– Detta blir inte minst viktigt ur ett studievägledarperspektiv, eftersom studievägledaren har en maktposition i kraft av sin professionella roll. En av de viktigaste aspekterna i sådana samtal är att vägledaren reflekterar över sitt bemötande och kring egna föreställningar om personer som söker vägledning, säger Sara Irisdotter Aldenmyr, professor vid Högskolan Dalarna.

 

Senast granskad:
Senast granskad: