Lansering av ny tidskrift inom utbildning och lärande

Idag lanserades den vetenskapliga tidskriften Utbildning & Lärande. Tidskriften har funnits sedan 2005, men detta är första numret som ges ut från Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lansering av Tidskriften Utbildning o Lärande

Det var under högtidliga former som det första numret av tidskriften Utbildning & Lärande lanserades. Arbetet med det första numret som har temat praktiknära forskning har pågått sedan sommaren efter att Högskolan Dalarna tagit över utgivningen från Högskolan i Skövde. Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, är ny redaktör, men i övrigt är redaktionen bevarad.

Tidskriften består framförallt av vetenskapliga artiklar som berör aktuella ämnesområden kopplade till utbildning, skola och lärande. I det första numret finns bland annat en kritisk granskning av forskning om hjärnans betydelse för undervisning och lärande, artiklar om pedagogisk rytm och förutsättningar och hinder för lärares medverkan i praktiknära forskning.

Tidskriften stävar efter att utgöra ett forum för vetenskapliga samtal inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete och utbildningsverksamhet. Syftet med tidskriften är bland annat att bidra till utvecklingen av forskningsområdet, till ökad professionsutveckling för blivande och verksamma lärare samt till förnyelse av olika typer av pedagogiska projekt. Målgruppen är främst forskare och forskarstuderande med intresse för utbildning och lärande, samt verksamma lärare och lärarstudenter med intresse av ny forskning.

Åsa Wedin är glad över att Högskolan Dalarna fått ta över tidskriften och är nöjd med första numret.  Hon ser det som att tidskriften vidgar och stärker den pedagogiska forskningen vid Högskolan Dalarna.

­– Genom denna tidskrift sätter vi oss på kartan när det gäller vetenskaplig produktion inom forskningsområdet pedagogiskt arbete, vilket har stor betydelse nu när vi har fått forskarutbildningsrättigheter. Samtidigt har tidskriften betydelse för vår utbildning, främst för lärarutbildningen, eftersom de texter som publiceras kan användas i undervisningen och därmed bli en länk mellan forskning och utbildning, säger Åsa Wedin.

Artiklarna i tidskriften har genomgått peer-reviewgranskning. Som redaktör får Åsa Wedin ta emot insända manus, göra en första granskning för att se om manuset håller den kvalitet som krävs för en granskning och sedan skicka ut det till två granskare.

– Det har varit spännande att ta emot nya manus och att se olika granskares respons, säger Åsa Wedin. Det har i många fall inneburit intensiv kommunikation och diskussion kring olika frågor kring de aktuella texterna. I min roll får jag vara en länk mellan författarna och granskarna. Att vara redaktör kräver därför att man känner till olika forskningsområden inom det fält som tidskriften täcker och har kontakt med många forskare som författare och granskare, fortsätter hon.

Granskningen av artiklarna sker anonymt. Granskarna vet inte vem som skrivit artikeln och författaren vet inte vilka som har granskat.

– Det är en del av kvalitetsarbetet med en forskningstidskrift, den anonyma granskningen, berättar Åsa Wedin.

Nu är första numret lanserat och Åsa Wedin ser framför sig hur arbetet kommer att fortskrida.

– Nu ska jag tänka igenom hela den långa processen, från insänt manus till publicerad tidskrift, för att skapa nya strukturer inför nästa nummer, säger hon.

Förutom att var redaktör för tidskriften är Åsa Wedin ämnesföreträdare i svenska som andraspråk, professor i pedagogiskt arbete och ingår i ledningsgruppen för forskningsprofilen utbildning och lärande.

Läs mer om tidskriften och läs första numret

För mer information, kontakta
Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: