Kvinnor som lyfter tungt utmanar genus- och åldersnormer
2 min läsning

Styrkelyft och tyngdlyftning – typiska manliga idrotter eller en arena där kvinnor får ta, och tar, mer och mer plats? ”När kvinnor lyfter” är forskningsprojektet som vill reda ut den frågan.
Linda Vixner, lektor i medicinsk vetenskap, lyfter Lina Hård, kommunikationsavdelningen.
Linda Vixner, lektor i medicinsk vetenskap, lyfter Lina Hård, kommunikationsavdelningen.

Styrkelyft och tyngdlyftning är två idrotter som historiskt sett huvudsakligen utövats av män, men där det under senare år skett en tillströmning av kvinnor i såväl ungdoms-, senior- och veteranklasserna. I forskningsprojektet ”När kvinnor lyfter - flickors och kvinnors föreställningar om och erfarenheter av styrkeidrott” undersöker Linda Vixner och Åsa Bartholdsson hur kvinnor som är tränings- och tävlingsaktiva beskriver sin väg till styrkeidrotten och vilka erfarenheter de har av att vara aktiva i det som traditionellt varit ett manligt dominerat område.

– Den växande grupp kvinnor i alla åldrar som idag söker sig till styrkelyft och tyngdlyftning utmanar såväl genus- som åldersnormer. Det handlar om att övervinna socialt och kulturellt starkt etablerade gränslinjer, säger Linda Vixner.

I arbetet har man intervjuat 13 kvinnor i åldrarna 18-65 år som ägnar sig åt olika former av styrkeidrott som tyngdlyftning, styrkelyft och CrossFit. I en ytterligare delstudie har man intervjuat flickor i förskoleåldern om hur de ser på styrka och ställt frågan om vem som är/kan vara stark utifrån perspektiv på ålder och genus. Just nu pågår arbetet med att analysera intervjuerna.

Den ökade tillströmningen av kvinnor i alla åldrar till styrkeidrotter ligger i linje med Riksidrottsförbundets strävanden där det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att det ska finnas lika möjligheter för alla att utöva idrott, oavsett kön.

– Vi hoppas att kunskapen från projektet kan utvecklas till verktyg för att rekrytera, behålla och stötta flickor/kvinnor som aktörer inom styrkeidrott, och därmed främja såväl jämlikhet, hälsa som livslångt idrottande, säger Linda Vixner.

Linda Vixner är universitetslektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna. Åsa Bartholdsson är docent i pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet. Forskningsprojektet, När kvinnor lyfter, är pågående sedan 2017.