Kvinnor som lyfter tungt utmanar genus- och åldersnormer

Styrkelyft och tyngdlyftning – typiska manliga idrotter eller en arena där kvinnor får ta, och tar, mer och mer plats? ”När kvinnor lyfter” är forskningsprojektet som vill reda ut den frågan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Linda Vixner, lektor i medicinsk vetenskap, lyfter Lina Hård, kommunikationsavdelningen.
Linda Vixner, lektor i medicinsk vetenskap, lyfter Lina Hård, kommunikationsavdelningen.

Styrkelyft och tyngdlyftning är två idrotter som historiskt sett huvudsakligen utövats av män, men där det under senare år skett en tillströmning av kvinnor i såväl ungdoms-, senior- och veteranklasserna. I forskningsprojektet ”När kvinnor lyfter - flickors och kvinnors föreställningar om och erfarenheter av styrkeidrott” undersöker Linda Vixner och Åsa Bartholdsson hur kvinnor som är tränings- och tävlingsaktiva beskriver sin väg till styrkeidrotten och vilka erfarenheter de har av att vara aktiva i det som traditionellt varit ett manligt dominerat område.

– Den växande grupp kvinnor i alla åldrar som idag söker sig till styrkelyft och tyngdlyftning utmanar såväl genus- som åldersnormer. Det handlar om att övervinna socialt och kulturellt starkt etablerade gränslinjer, säger Linda Vixner.

I arbetet har man intervjuat 13 kvinnor i åldrarna 18-65 år som ägnar sig åt olika former av styrkeidrott som tyngdlyftning, styrkelyft och CrossFit. I en ytterligare delstudie har man intervjuat flickor i förskoleåldern om hur de ser på styrka och ställt frågan om vem som är/kan vara stark utifrån perspektiv på ålder och genus. Just nu pågår arbetet med att analysera intervjuerna.

Den ökade tillströmningen av kvinnor i alla åldrar till styrkeidrotter ligger i linje med Riksidrottsförbundets strävanden där det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att det ska finnas lika möjligheter för alla att utöva idrott, oavsett kön.

– Vi hoppas att kunskapen från projektet kan utvecklas till verktyg för att rekrytera, behålla och stötta flickor/kvinnor som aktörer inom styrkeidrott, och därmed främja såväl jämlikhet, hälsa som livslångt idrottande, säger Linda Vixner.

Linda Vixner är universitetslektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna. Åsa Bartholdsson är docent i pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet. Forskningsprojektet, När kvinnor lyfter, är pågående sedan 2017.

 

Senast granskad:
Senast granskad: