Högskolan Dalarna har högsta ökningen av sökande till utbildningsprogram bland landets lärosäten

Det totala antalet som söker sig till utbildningsprogram vid Högskolan Dalarna hösten 2020 ökar med 39 procent jämfört med förra året. Ökningen är den högsta av landets 38 lärosäten. Antal personer i riket som anmält sig till höstens högskoleutbildningar ökade med 13 procent.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jonas Tosteby, vice rektor utbildning

Även antalet förstahandssökanden till Högskolan Dalarnas utbildningsprogram ökar kraftigt, med 30 procent. Starkast söktryck i förstahandsansökningar är det till Sjuksköterskeprogrammet med en 120 procentig ökning. Även Socionomprogrammet, Film- och TV-produktion, Industriell ekonomi och Lärarutbildningen får höga söksiffror.

–Det är glädjande att vi har nått ut med möjligheterna som högre utbildning kan ge och att så många väljer att ta chansen i dessa tider att söka sig till oss. Den stora ökningen beror framförallt på osäkerheten på arbetsmarknaden samt permitteringar och varsel i samband med Coronapandemin. Många branscher till exempel turism och handel har drabbats hårt och de som riskerar eller redan förlorat sitt arbete, väljer kanske att studera istället. Ett ökat söktryck är något vi ser i hela landet, men vi ökar mer än snittet, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning.

Regeringen har nyligen kommunicerat ett omfattande krispaket för att hjälpa de som varslats med möjligheter för fler att utbilda sig och på så sätt ställa om.

– Syftet är att hjälpa de som drabbas av varsel och en tuffare arbetsmarknad genom ökade möjligheter att utbilda sig. Vi ser kontinuerligt över hur vi på bästa sätt kan ta vårt samhällsansvar och bidra till att ge fler människor möjlighet att utbilda sig. Vi erbjuder exempelvis sommarkurser inom turismvetenskap och språk och det finns ännu så länge platser kvar inom ingenjörsutbildningarna till hösten. Alla som nu funderar på att studera hos oss uppmanar jag att hålla koll på vår webbsida. Där kommer vi att lägga ut mer information om utbildningar att söka, säger Jonas Tosteby.

Senast granskad:
Senast granskad: