Stort intresse för seminarium om krisberedskap

Hur fungerar vårt samhälle när vi drabbas av långa elavbrott, svårsläckta bränder och cyberattacker? Det var några av frågorna som diskuterades under måndagskvällen i ett fullsatt bibliotek på campus Falun.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bakom evenemanget stod Tankesmedjan Dalarnas Framtid och Högskolan Dalarna och inbjudna var kända och erfarna föreläsare. Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inledde med att berätta att det inte är några självklarheter att länder diskuterar den här typen av frågor.

– Jag har nyss varit i både Paris och London och fått höra att andra länder tycker vi är modiga som pratar om de här ämnena, sa Dan Eliasson.

Näst på tur stod Johan Szymanski, räddningschef för Brandkåren Norra Dalarna. Han applåderades av åhörarna för sina insatser under den stora skogsbranden i somras. Johan Szymanski påpekade vikten av samverkan mellan myndigheter i en tid då krissituationer är här för att stanna.

– Dels har vi varit med om ett antal kriser de senaste åren och all forskning tyder på att vi kommer få ännu fler. Det kan vara allt från översvämningar och stormar till stora skogsbränder. Det är ett aktuellt ämne som vi behöver bli bättre på att utveckla.

Den öppna föreläsningen avslutades med en frågestund där Dan Eliasson bland annat fick svara på en fråga kring statens ansvar när en kris inträffar. Och svaret var tydligt.

– Det offentliga kan inte lösa alla problem utan alla måste tänka efter före och se till att vara förberedda på en kris.

Från vänster: Dan Eliasson, Martin Moraeus, Kajsa Sjösvärd, Bengt Östling och Johan Szymanski.

Övriga i panelen som diskuterade krisberedskap var Martin Moraeus, regionordförande LRF Dalarna, Kajsa Sjösvärd, chef för Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och Bengt Östling, VD Dala Energi. Högskolan Dalarnas Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap, inledde den öppna föreläsningen med att hälsa alla välkomna.

 

Senast granskad:
Senast granskad: