Jörgen Elbe – ny prorektor på Högskolan Dalarna

Den 1 mars tillträder Jörgen Elbe som prorektor vid Högskolan Dalarna men redan idag tillträder han som vice-rektor för forskning på 50 procent.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Det känns roligt, stimulerande och spännande. Jag känner mig välkomnad och är mycket tacksam över alla människor som gratulerat mig över att jag fått den här chansen, säger Jörgen Elbe.

I rollen som prorektor väntar framförallt arbetsuppgifter som handlar om forskning och internationalisering. Ett arbete han särskilt ser framför sig är att fundera på nästa steg i forskningsverksamheten. Att få fundera över frågor som hur den forskningen som bedrivs idag kan utvecklas och vad som bör bli nästa steg.

– Jag har alltid varit intresserad av universitets- och högskoleverksamheten och har tidigare engagerat mig i högskoleövergripande frågor. Jag tror att jag kommer att kunna nyttja min långa och breda erfarenhet i min nya roll som prorektor och jag ser med spänning fram emot att lära mig ännu mer om verksamheten, säger han.

Jörgen Elbe tillträder som vice-rektor för forskning den 1 februari och som prorektor den 1 mars.

– Jörgen kommer med sin gedigna erfarenhet av forskning och utbildning att ytterligare förstärka rektorsfunktionen. Jörgen är både omtyckt och respekterad inom hela lärosätet vilket tillsammans med hans ledarskap kommer väl till pass i den nya rollen. Jörgen kommer också, om styrelsen så fastställer den 19 februari, att ingå i den skrivargrupp som kommer att leda arbetet med en ny forsknings- och utbildningsstrategi. Personligen ser jag verkligen fram emot att få jobba tillsammans med Jörgen samt ha en prorektor på plats, säger Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna. 

Lång historia med Högskolan Dalarna

Jörgen Elbe är docent ï företagsekonomi vid Högskolan Dalarna men har en lång historia med lärosätet.

– Jag började läsa min grundutbildning inom turism på det som då hette Högskolan Falun/Borlänge 1984. Efter det läste jag vidare och tog en examen i företagsekonomi, säger Jörgen. 

Jörgen kommer från Stockholm och valde efter examen att flytta tillbaka för att arbeta med frågor som berör näringsliv, företagsetableringar och evenemang för Stockholm stad. Men han var inte beredd på att lämna akademin helt utan läste samtidigt magisterkurser på Stockholms universitet.

– Jag tyckte det var kul med pluggandet och hade svårt att lägga av, säger han.

I slutet av 1980-talet ville kommunerna i Falun och Borlänge tillsammans utreda en mäss- och evenemangsanläggning. Anställda på högskolan som tidigare haft Jörgen som student frågade om han var intresserad av att genomföra utredningen av det vi idag känner till som Kupolen.

Under tiden som Jörgen arbetade med utredningen blev han tillfrågad att börja arbeta på högskolan och 1990 var han tillbaka.

– I början arbeta jag dels med att bygga upp en forsknings- och uppdragsverksamhet på besöksnäringssidan, men även mycket med internationalisering. Jag reste till exempel till Frankrike och skrev högskolans första Erasmus-avtal med ett universitet i Frankrike som vi fortfarande har utbyte med, berättar han.

Dags att doktorera

Efter några år i Dalarna insåg Jörgen att han trivdes inom akademin. Men han insåg också att om man ska göra en akademisk karriär gäller det att doktorera. Sagt och gjort. Han påbörjade forskarutbildningen på Stockholms universitet 1995, men bytte snart till Uppsala universitet där han disputerade 2002.

Jörgen Elbes forskning har framförallt fokuserat på relationer mellan företag och organisationer och han blev docent i företagsekonomi 2010. Förutom egen forskning har han  jobbat med handledning av doktorander både på Högskolan Dalarna, men även på andra lärosäten. Ett arbete som gett honom en god erfarenhet av hur högskolevärlden fungerar. Under sina år på Högskolan Dalarna har Jörgen Elbe även varit ämnesföreträdare i företagsekonomi i flera omgångar samt suttit i högskolestyrelsen.

Senast granskad:
Senast granskad: