Invigning av Dalarnas villa - ett samarbete mellan studenter, forskare och näringsliv

Under tisdagen invigdes Dalarnas villa. Ett samarbetsprojekt som genomförts i samarbete med Högskolan Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag, gymnasiala yrkesutbildningar, material- och husleverantörer samt entreprenörer.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En kvinna och en man
Bojana Petrovic doktorand i byggteknik och Jonn Are Myhren, universitetslektor i byggteknik vid Högskolan Dalarna

Från det att 68 studenter vid Högskolan Dalarna i maj 2017 arbetat fram 17 olika tävlingsbidrag på hur ett hus bäst kan byggas med fokus på brand-, inbrotts- och vattenskadesäkerhet samt miljö, hållbarhet och framtida underhåll är nu det vinnande bidraget inflyttningsklart. 

Bakom det vinnande bidraget stod studenterna Amanda Roberg, Fredrik West, George Saliba från byggteknik och Sami Butt från byggarbetsledare samt Julia Adolfsson från bygg- och samhällsplanerarprogrammet. 

 

 

– Den vinnande gruppen hade ritat en byggnad som var rationell, hållbar och estetiskt tilltalande, säger Jonn Are Myhren, universitetslektor i byggteknik vid Högskolan Dalarna. 

I projektet deltar även Bojana Petrovic doktorand i byggteknik vid Högskolan Dalarna som fortsätter sitt avhandlingsarbete om hållbara enfamiljshus. 

Byggnationen har genomförts av gymnasieelever från olika praktiska program (snickare, maskinförare, målare). 

Dalarnas villa har under projektet bjudit in byggbranschen och myndigheter för att på plats visa praktiska lösningar, produkter och system med fokus på energihushållning, säkerhet och trygghet gällande brand, inbrott och framförallt vatten.

Senast granskad:
Senast granskad: