Internationellt forskarbesök på Hälsa och välfärd

Den 15-20 juni besöktes forskningscentrumet för kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS) inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd av forskare från Australien, England och Kanada.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Människor i soffa

Delgationen bestod av forskare från University of Adelaide, Australien, University of Manchester, England, University of Alberta och University of Ottawa, Kanada som arbetar tillsammans med Högskolan Dalarnas forskare med forskningsprojekten: 

  • Facilitering, Ledarskap och Aktiv Mobilisering för Evidensbaserad vård (FLAME) 
  • Litteraturöversikt av det teoretiska ramverket PARIHS, Promoting Action on Research Implementation in Health Services.
Senast granskad:
Senast granskad: