Internationell temavecka kring utomhuspedagogik

Vecka 20 arrangerade Högskolan Dalarna, i samarbete med partneruniversitetet Katholieke Pabo Zwolle KPZ i Nederländerna, en internationell temavecka kring ämnet utomhuspedagogik.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under veckan besökte grundlärarstudenter från Högskolan Dalarnas och Nederländerna samt internationella studenter från kursen Outdoor Education in Science, grundskolor i Borlänge och Falu Naturskola för att ta del av deras verksamheter i utomhusmiljö. 

På programmet stod bland annat exkursioner, workshops, seminarier, matlagning och övernattning i tält.

Arrangemanget är en del i arbetet med att sätta begreppet outdoor education, den egna utbildningen och uppdraget som verksam lärare i ett internationellt perspektiv.

Senast granskad:
Senast granskad: