Inte bara en lokaliseringsfråga utan en framtidsfråga

Utredningsgruppen har nu överlämnat åtta delutredningar och en slutrapport till Högskolan Dalarnas styrelse som en del för underlag till beslut om en eventuell samlokalisering till Falun.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Utredningens ordförande Barbro Holmberg och Högskolan Dalarnas rektor Marita Hilliges.

En annan viktig del genomfördes under fredags förmiddagen då inbjudna gäster tog del av en hearing för presentation av resultatet och erbjöds möjligheten att framföra ytterligare tankar och synpunkter.

– Dagens hearing har visat på ett stor engagemang för hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka Högskolans kvalitet. Tillsammans med kommunalråd från Dalarnas kommuner, landstingsledningen, Region Dalarna, Svenskt Näringsliv, Stiftelsen Teknikdalen samt representanter från Dalarnas större industrier som ABB och Outokumpu AB har vi samlat de argument som förts fram och som är viktiga i det här sammanhanget för att ta hänsyn till när styrelsen ska fatta beslut, säger rektor Marita Hilliges.

– Under nästa vecka kommer vi även att samla vår personal igen för att ta emot synpunkter inför den fortsatta arbete., fortsätter Marita.

– Det här är inte enbart en lokaliseringsfråga utan en framtidsfråga. Utredningen kommer att ligga till grund för det beslut vi tar om Högskolan Dalarnas utveckling, där lokaliseringsfrågan är en del, sa Marita Hilliges.

I utredningens slutrapport har man valt att lägga fram de argumenten som är för en samlokalisering och de som är för att bibehålla Högskolan Dalarna på två orter, även fortsättningsvis. Alltså inget ställningstagande för och emot.

– De argument som talar för en samlokalisering, är bland annat att attraktiviteten för Högskolan Dalarna skulle öka och att man enklare skulle kunna samverka över ämnesgränser och forskningsprofiler, sa Barbro Holmgren utredningens ordförande.

– De argument som istället talar för att ha kvar två campus är, att man i Borlänge har ett väl utvecklat och tätt samarbete med näringslivet och att det finns fördelar med de småskaliga enheterna. Högskolan får då också stöd från två kommuner istället för bara en.

Rent ekonomiskt skulle en samlokalisering innebära en besparing på mellan 6-8 miljoner jämfört med att dagens situation, enligt Marita Hilliges. Om vi beslutar att behålla Högskolan på två orter måste Campus Borlänge utvecklas betydligt vilket innebär i stället en kostnad på ca 6 mkr.

Frågan om något framkommit i rapporten som representanterna från Högskolan inte redan visste, ställdes av en reporter.

– Ja, att boendesituationen för studenter i Borlänge är så pass besvärlig var nytt för oss, svarade Marita Hilliges. Här måste vi redan nu, medverka med kommunen för att komma fram till bra lösningar.

Högskolans studentkår har idag gått ut med ett eget pressmeddelande där man är för en samlokalisering. Argumenten är att man då skulle stärka Högskolan Dalarna som aktör, värna om studenterna och även kunna vara hela länets drivkraft i samhällsutvecklingen.

Beslutet kommer att tas den 10 november.

Senast granskad:
Senast granskad: