Inspiration för länets studievägledare

En heldag med inspirerande föreläsningar och spännande projektbeskrivningar bjöds länets studie- och yrkesvägledare på när de besökte Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Det är viktigt för oss att se campus och lära oss mer om högskolan för att vi ska kunna vägleda våra elever, sa Marie Weckström, en av deltagarna.

I många år har Högskolan Dalarna bjudit in länets studie- och yrkesvägledare till en dag där dessa får möjlighet att stifta bekantskap med miljön och vad högskolan har att erbjuda. Den här dagen har blivit så populär så även studievägledare från Hälsingland och Gävleborg har anslutit.

– Informationen har spridit sig utanför länet, sa Ina Carlsson som ansvarar för årets inspirationsdag. Flera personer från angränsande län har helt enkelt bjudit in sig själva och det tar vi som ett gott betyg. Deltagarna får inte bara möjlighet att träffa personal och bekanta sig med vårt campus, det här blir också ett bra tillfälle att nätverka med kollegor från andra orter och skolor.

Två som varit på högskolans dag för studie- och yrkesvägledare tidigare är Ulrica Ädling från Malung och Maria Lissmors från Vansbro. Båda jobbar vid vuxenutbildningen.

– Den här dagen är värdefull för oss, vi får både möjlighet att träffa kollegor från andra kommuner och ställa frågor till personal på högskolan, sa Ulrica Ädling. 

– Under förmiddagen har det varit fokus på samverkan mellan främst de tekniska utbildningarna och näringslivet och vi har fått höra om spännande projekt inom naturvetenskap och teknik, fortsatte Maria Lissmors. Nu ska vi strax lyssna till en föreläsning om kön. Det blir intressant, speciellt för oss som jobbar inom vuxenutbildningen där vi träffar många nyanlända kvinnor som aldrig varit ute i arbetslivet tidigare. 

– Regeringen har bestämt att vi på högskolan måste könsutjämna våra utbildningar. Det är inte lätt eftersom vi har flest tjejer som söker sjuksköterskeprogrammet och flest killar som söker våra ingenjörsprogram. Varför väljer människor på det sättet de gör? Och hur ska vi kunna påverka deras val? Det blir helt enkelt ert jobb. Så inledde Stina Jeffner sin föreläsning om kön. Hon gav också många tänkvärda exempel på hur vi uppträder i vardagliga situationer beroende på om vi möter en kvinna eller en man.

– Många rättar sig efter gällande normer bara för att man helt enkelt inte orkar vara fel eller annorlunda, sa Stina Jeffner. Här har ni en superviktig roll, ni träffar ungdomar och vuxna som ska vidare ut i arbetslivet och som kanske inte vet om vilken potential de har. Ni som jobbar med att vägleda folk behöver fundera på hur ni resonerar om kön och vilka normer ni accepterar. 

Stefan Wärn, Marie Weckström och Emma Huhtimo jobbar i Sandviken och var med på inspirationsdagen för första gången.

– Det här har varit en intressant dag ur många aspekter, sa Stefan Wärn. Vi har fått en inblick i samverkan mellan högskolan, studenter och arbetsliv. Föreläsningen om normer och könsroller fick mig att tänka till, det gäller att se människan. Jag tror att man ofta reagerar instinktivt. Den vetskapen tar jag med mig till jobbet.

– Jag har varit på en liknande dag på Högskolan i Gävle men där var det mer fokus på att presentera nya utbildningar och på validering. Den här dagen var mycket mer intressant, sa Marie Weckström.

– Det bästa var att föreläsarna inte bara berättade, de gav oss även verktyg som vi kan använda i vår yrkesroll, sa Emma Huhtimo.

 

Senast granskad:
Senast granskad: