Ingenjörspoolen – nytt samarbete mellan högskola och näringsliv

Studenter har intresse av att få kontakter på arbetsmarknaden inför sitt kommande yrkesliv. Företag har uppgifter som behöver utföras. Ingenjörspoolen matchar dessa behov och sammanför efterfrågad kompetens till uppgiften som ska utföras.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Man med glasögon

I Dalarna finns runt 800 teknikföretag, både stora och små. Flera av dessa har uppgifter som behöver lösas men som av olika skäl inte blir utförda. Det kan handla om brist på teknisk utrustning, kompetens eller att uppgiften helt enkelt inte haft tillräckligt hög prioritet. Här kommer ingenjörspoolen in som en resurs som kan matcha uppgiften mot en ambitiös student.

– I korthet fungerar det så att företaget beskriver sin uppgift eller sitt behov och skickar in det till oss på ingenjörspoolen, berättar Patrick Kenger som är avdelningschef för Högskolan Dalarnas tekniska utbildningar. Här finns en styrgrupp som tittar på arbetsuppgiften och kopplar den mot en eller flera studenter med rätt kompetens. Vi har redan 35 studenter i ingenjörspoolen, trots att den är helt ny. 

Ingenjörspoolen är ännu ett sätt för Högskolan Dalarna att samverka med näringslivet i regionen. Företagen får hjälp med att utföra något man inte hunnit med eller inte haft tillräcklig kompetens för, samtidigt som studenterna får möjlighet att träffa framtida arbetsgivare.

– Det har varit ett stort intresse för ingenjörspoolen från både företag och studenter trots att vi inte kommit igång än, säger Patrick Kenger. Från studenternas synvinkel tror jag det kan bidra till att det blir än mer attraktivt att läsa till ingenjör. Här finns möjlighet att göra riktiga arbetsuppgifter samtidigt som man kan tjäna en slant.

– Det finns ett stort kompetensbehov i den bransch jag representerar, bygg- och fastighetsbranschen, säger Åke Persson, verksamhetsledare vid Byggdialog Dalarna. Vår roll i samarbetet kring Ingenjörspoolen är att vara kontakten mellan runt 120 företag och högskolan. Jag tror att Ingenjörspoolen kan vara ännu ett verktyg, både på kort och på lång sikt, som hjälper till att fylla behovet av kompetens. Jag ser det här samarbetet som mycket positivt.

– För oss på högskolan finns det flera fördelar. Kontakten med företagen gör att vi kan fånga upp behov och få indikationer om problem som behöver lösas vilket kan ge input till nya kurser och även påverka upplägget på våra utbildningar. Som jag ser det är vi alla vinnare – studenter, företag och utbildare, avslutar Patrick Kenger.

Senast granskad:
Senast granskad: