Högskolan Dalarna har tecknat hyresavtal för nytt campus i Borlänge

Sedan 2018 har högskolan inventerat och analyserat framtidens lokal- och utvecklingbehov. Nu är hyresavtalet för etableringen av campus i Liljanhuset i centrala Borlänge tecknat.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skiss ny campusbyggnad

I oktober fattade högskolans styrelse beslut om att gå vidare med Diös förslag att flytta högskolans verksamhet i Borlänge till stadskärnan. Nu inleds upphandling av entreprenad enligt LOU. Det nya citycampus beräknas stå klart sommaren 2022.

– Nu har vi tagit ytterligare ett steg och väntar med spänning på att inviga vårt nya campus i Borlänge, säger förvaltningschef Ulf Rydén vid Högskolan Dalarna.

Målet med att flytta Högskolan Dalarna i Borlänge till centrum är att skapa ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya lärmiljöer och möjligheter till utvecklad verksamhet. Den framtida centrala placeringen ger också ett brett utbud av kringliggande servicetjänster, närhet till ett utvecklat resecentrum och möjlighet till ett närmare samarbete med näringslivet. 

– Ännu en fördel är att verksamheten kan fortsätta ostört tills inflytting sker i helt nya lokaler fortsätter Ulf Rydén. 

– Vi är mycket glada och stolta över att vi har tecknat ett hyresavtal med Högskolan Dalarna. Den nya etableringen är viktig för Borlänges utveckling. Nu ser vi fram emot att ta nästa steg i processen med upphandling av entreprenör för projektet, säger Mikael Hedh, affärschef, Diös.

Senast granskad:
Senast granskad: