Kompetensförsörjning på en modern arbetsmarknad

Under onsdagen anordnades Pal-dagen under temat “Kompetensförsörjning på en modern arbetsmarknad” för studenter och inbjudna representanter från företag och olika organisationer.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Grupp av människor på scen

Pal-dagen är ett årligt återkommande evenemang som genomförs i samarbete med Högskolan Dalarnas personal- och arbetslivsprogram, Studentföreningen DalPal (Dalarnas personal & arbetslivsstudentförening), Kraftplan, HR Business Partner AB och Svenskt arbetsmarknadsanalytiskt centrum (Svamac).
 
- Den här dagen är ett bra sätt för studenterna att skapa nya kontakter inom näringslivet och få möjlighet att presentera sig för arbetsgivare runt omkring i Dalarna, berättar Karin Hillman ordförande i föreningen DalPal.

IMG_1808.jpg
 
Årets Pal-dag innehöll ett välfyllt program med föreläsningar, workshops och paneldiskussioner inleddes med en frukostföreläsning av Johan Nestor som efter 19 år på IKEA nu arbetar på Kraftplan. Johan delade med sig av sina erfarenheter kring ledarskap och hur man bygger upp en attraktiv företagskultur.
 
Förmiddagen fortsatte med föreläsningar av Mattias Grahn från fackförbundet Unionen på temat kollektivavtal och omställningen i arbetslivet samt författaren Kerstin Isaksson utifrån hennes bok om Relationsinriktat ledarskap.
 
Efter lunch anslöt inbjudna företag och organisationer för att lyssna på Janne Sundqvist från Svamac (Svenskt Arbetsmarknadsanalytiskt Centrum) som inledde eftermiddagen med att ge deltagarna en bred och bra bild av hur arbetsmarknaden ser ut i dag och hur den enligt all statistik och prognoser kommer att se ut tiotals år framåt i tiden.

Janne_Sundqvist.jpg 

- Fram till år 2025 har Sverige ett behov av att få in 100 000 nya arbetstagare per år på arbetsmarknaden. Utmaningen i det ligger i att tillskottet av inrikes födda i arbetsför ålder samma period bara är 16 000 per år. Det här ställer krav på ett nytt och annorlunda rekryteringsbeteende, berättade Janne Sundqvist.
 
- Det är de utrikesfödda som har räddat vår arbetsmarknad de senaste åren. Jag brukar säga att alla arbetsmarknader är lokala. Det här med rekrytering av ny arbetskraft till våra företag här i Dalarna är ingenting som regeringen kommer att lösa. Det här måste vi tillsammans göra här lokalt i länet, menade Janne samtidigt som han visade på siffror och statistik hur läget ser ut på arbetsmarknaden.
 
Janne Sundqvist föredrag gav ett bra utgångsläge vid den eftermiddagens workshop då studenter och företagen och organisationerna delade in sig i grupper för att arbeta kring frågeställningar om det framtida rekryteringsarbetet.
 
Efter de livfulla och kreativa samtalen kring borden, genomfördes en paneldebatt där man lyfte fram det som framkommit i de olika diskussionerna.
 
Här slogs det fast att det finns stora utmaningar, men också möjligheter för dagens studenter och företagare. Det handlar om att genom ny kunskap och ett utvecklat rekryteringsarbete förse arbetsmarknaden med ny arbetskraft i framtiden.

Senast granskad:
Senast granskad: