Hur påverkas vården av klimatförändringarna?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hälso- och sjukvården står inför nya utmaningar. Klimatförändringarna påverkar redan i dag människors hälsa och kommer att vara en bidragande faktor för hur vården ska utformas i framtiden.

Porträtt av Anna Anåker

Anna Anåker är sjuksköterska och lektor i omvårdnad på Högskolan Dalarna, hon har skrivit en bok om hur vården bör anpassas till ett förändrat klimat.

– Ser vi till hela hälso- och sjukvården måste vi fundera kring hur vården ska organiseras och vilka förändringar som behöver göras för att bättre svara på klimatförändringarnas konsekvenser för hälsan, säger Anna Anåker.

Boken är ett resultat av flera års växande forskning, utbildning och Annas intresse kring frågor om klimatet och hälsan.

– Ett förändrat klimat med fler och längre perioder av extremt höga temperaturer påverkar framförallt sårbara grupper som äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar, säger Anna Anåker.

Ingen liknande bok finns i Sverige och behovet är stort bland landets vårdutbildningar att böcker som denna kommer ut.

Bild av boken Hållbar Vård

– Ett syfte med denna bok är att ge en fördjupning inom området hållbar vård, med fokus på klimat och hälsa. Ett annat är att positionera sjuksköterskans roll, funktion och ansvar inom det nationella såväl som internationella arbetet med hållbar vård, säger Anna Anåker.

Boken vänder sig främst till studenter i grundutbildningen till sjuksköterska men kan med fördel även användas på avancerad nivå. Den kan också användas av kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården och andra som är intresserade av hållbar vård.

Hållbar vård - klimatet och hälsan, av Anna Anåker, Studentlitteratur 2020

Kontakt
Universitetslektor omvårdnad
Senast granskad:
Senast granskad: