Hur påverkas omsorgen av när äldre får träffa många olika personer i hemtjänsten?