Hur påverkar nedsatt syn och/eller hörsel de äldres vardag?

Under torsdagen samlades personal som arbetar med äldre personer för en heldag på Högskolan Dalarna för att bland annat prova på hur det är att ha nedsatt syn/hörsel och genomföra vardagliga göromål.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Personer runt ett bord som provar på hur det är att ha nedsatt syn/hörsel

Under Se-Hör-Gör-dagen erbjuds även föreläsningar om om betydelsen av syn, hörsel, balans och miljö för äldres vardagsaktiviteter.

Detta var den första av två tillfällen som Se-Hör-Gör-dagen erbjuds. Sista tillfället är den 18 oktober.

Dagen arrangeras av Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) och The Research Centre for Ageing and Later Life (ReCALL) vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: