Hur påverkar IKEA orten där de etablerar sig?

Många beslutsfattare vill gärna att stora återförsäljare ska etablera sig på den lokala marknaden. Men vilka positiva effekter får det när ett företag som IKEA öppnar på orten? Detta svarar Yujiao Li på i en ny avhandling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porträttbild på Yujiao LiBeslutsfattare spenderar ofta en ansenlig summa pengar på att attrahera IKEA till sin region. Men tidigare har det inte funnits några studier på vad etableringen förväntas bidra med till den lokala ekonomin.

Resultaten i Yujiao Lis avhandling visar att en etablering av IKEA har en positiv effekt, både ekonomiskt och socialt, i de områden som de etablerar sig i. Effekterna varierar beroende på hur stor marknaden är, vilken typ av detaljhandel som redan finns i området, avstånd till andra detaljhandlare och storleken på dessa företag.

– Mina resultat visar att mindre orter på landsbygden har mer positiva effekter av att IKEA etablerar sig där än vad storstäderna har. Man kan också se att de positiva effekterna av IKEA-etableringen för de nuvarande återförsäljarna på orten är begränsad till de som säljer kompletterande varor till IKEA, förklarar Yujiao Li.

Syftet med avhandlingen var även att ta reda på den allmänna åsikten kring att IKEA etablerar sig på en ort. Resultaten där visar att allmänheten för det mesta är positiv till en ny etablering.

– Avhandlingen bidrar med kunskap om hur samhället ekonomiskt och socialt påverkas av en ny IKEA-butik. Det kan hjälpa beslutsfattare som funderar på att försöka låta en stor detaljhandel etablera sig i området, säger Yujiao Li.

Yujiao Li försvarade framgångsrikt sin avhandling inom mikrodataanalys den 14 september. Länk till avhandlingen: " Who benefits when IKEA enters local markets in Sweden?: An empirical assessment using difference-in-difference analysis, synthetic control methods, and Twitter sentiment analysis".

Länk till avhandlingen

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: