Hur påverkar artificiell intelligens (AI) våra städer i framtiden?

Var skulle du bo om du inte behövt arbeta? Det är en frågeställning som Arend Hintze, professor i mikrodataanalys på Högskolan Dalarna lyfter i samband med sin artikel om framtidens städer och AI´s potentiella påverkan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om jag frågar dig var du bor, kommer du antagligen berätta om ditt hem dit du tar dig efter en jobbdag. Du kommer troligtvis inte berätta om var du spenderar din fritid. Att du svarar så här beror på att vi identifierar oss med vårt arbete – jag är forskare och därför bor jag nära högskolan.

Vad vi gör på vår fritid är ofta mer planerat, men trots det känner vi oss oftast mer levande på fritiden än vad vi gör när vi jobbar. Var vi bor kan vara en kompromiss mellan var vi arbetar, hur långt pendlingsavstånd vi klarar av och hur kvaliteten och utbudet av skolor, förskolor, affärer och fritidsaktiviteter ser ut.

Men om jag istället frågar dig var du skulle bo om du inte behövt arbeta? Föreställ dig att du skulle få samma, eller i varje fall 80 procent av din lön varje månad. Den enda skillnaden är att du inte behöver vara på en arbetsplats från klockan 09.00 till 17.00 varje dag för att kunna arbeta. Var skulle du bo i så fall? Svaret är enkelt: platsen där du spenderar din fritid. Det innebär mycket färre kompromisser och ger ökad tillfredsställelse när det kommer till träning, upplevelser, utbildning och underhållning.

I vår senaste artikel har vi försökt föreställa oss hur artificiell intelligens (AI) påverkar våra städer i framtiden. Det viktigaste antagandet som skiljer från nuvarande tankemönster är att vi inte tror att AI kommer att skapa större städer som utvecklas ännu mer teknologiskt. Istället antar vi att AI kommer innebära att arbetsbördan minskar drastiskt eller i vissa fall försvinner helt och hållet. Nu när många av oss arbetar hemifrån under pågående coronapandemi, har vi börjat ställa oss frågan om vi istället skulle kunna arbeta från vårt fritidshus. Det kan vi se som en föraning av vad framtiden har att erbjuda.

Vi ser allt fler indikationer på att AI drastiskt kommer att påverka vårt arbetsliv genom att automatisera allt det som människor tidigare utfört. Under den industriella revolutionen lämnade vi våra fysiska jobb till förmån för maskiner och började istället utföra mer strategiska arbeten. Nu kommer vi också lämna över den strategiska delen till maskiner. Du kanske tänker att detta gör att vi får mer kreativa arbeten. Men tyvärr inte – AI kommer konkurrera med oss även där. Detta kommer ha drastisk påverkan på vår ekonomi och det kommer också förändra våra städer.

Om ditt arbete inte längre är något som behövs eller erbjuds i staden – vad finns då kvar? Denna tanke är helt annorlunda från de som ser framtidens städer som helt teknologiska. Vilken framtid vill du leva i? Vill du avstå från de möjligheter AI erbjuder och fortsätta arbeta i en i tätbefolkad stad med samma förutsättningar som du har idag? Eller vill du ta emot allt det AI kan erbjuda och istället bo som du vill – kanske vid ett hus vid sjön? För att nå dit och för att det ska fungera behöver vi hitta ett sätt där alla kan få ta del av de värden AI genererar.

Läs artikeln här: Cities of the Future? The Potential Impact of Artificial Intelligence


Andra artiklar som rereferas och länkas till i texten:

Professor mikrodataanalys
Senast granskad:
Senast granskad: