Hur kommer vi vidare efter #metoo?

Vad krävs för att #metoo ska ge varaktiga förändringar? En viktig del av svaret på den frågan kan vara medvetandegörande samtal. Det menar Peter Jansson, universitetslektor i socialt arbete på Högskolan Dalarna. Han forskar på manligt våld.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porträttbild Peter Jansson framför en tegelvägg

- Det räcker inte med att informera om sexuella trakasserier. Det krävs samtal där män och kvinnor möts och män får sätta sig in i kvinnors situation och vad de upplever för känslor, säger Peter Jansson.

Det handlar om att öka sin förmåga att göra perspektivövertaganden mellan män och kvinnor. Att män empatiskt kan sätta sig in i kvinnors situation och genom medkännande känna sympati och medkänsla med en person som utsatts för det obehag och ångest som sexuella trakasserier kan innebära.

- Forskningen visar att endast information inte hjälper. Det krävs också en önskan om att förstå varann. Först när en djupare förståelse av de negativa känslor som framkallas hos den som utsatts så kan de så viktiga skuldkänslorna och viljan att ställa saker till rätta växa fram. Många män menar att de är jämställda för att de diskar, tvättar och gör sådana saker. Men när man gör en djupare reflektion av hur man gör sitt kön så bli det tydligt att det finns mer att göra. Utgångspunkten för konstruktiva samtal måste ändå vara att det är få män som medvetet vill fortsätta att skapa ångest och smärta hos kvinnor, säger Peter Jansson.

Men hur lär man barn vad som är okej och inte?

- Samtalen och träningen på att göra perspektivövertaganden i denna fråga behöver ske tidigt. Det kan vara jobbiga samtal som man kanske gärna undviker, men de är nödvändiga för att nå resultat. Den här typen av samtal bör finnas i hem och skola kontinuerligt och inte bara som en tillfällig kampanj.

Hur ska man jobba mot sexuella trakasserier på arbetsplatser?

- Det kan på mansdominerade arbetsplatser finnas en synlig jargong om kvinnor som inte är okej medan den på andra arbetsplatser är mer diffus. Chefer behöver organisera samtal där man i dialog ökar sin kunskap och medkännande om den andres upplevelser, säger Peter Jansson.

Hur ska sådana samtal vara?

- Det är viktigt att man inte dömer varandra. Då riskerar samtalen att leda till att man bara spelar roller som passar normer för vad som är ett korrekt agerande. Samtalen måste vara öppna och ärliga om hur man tänker och känner. Kanske ska samtalsgrupperna följas upp av olika åtgärdspaket för att jobba vidare. Chefen har en viktig roll i att styra upp detta, men ska kanske inte vara med i samtalen eftersom anställda kan vara i beroendeställning till chefen och chefer kan ibland också vara en del av problemet.

Vad tycker du om #metoo?

- Jag tycker uppropet är viktigt för att det visar att det här handlar om ett samhällsproblem som berör alla. Men det måste följas upp med långsiktiga åtgärder bland arbetsgivare och skolor. Annars riskerar det att försvinna utan att någon konkret händer.

Grunden i Peter Janssons forskning är att öka kunskaperna om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor.

Senast granskad:
Senast granskad: