Hur kan kunskaper från judo förhindra fallskador?

Judo är en träningsform där fallteknik och landning står i fokus. Nu ska Högskolan Dalarna tillsammans med Svenska Judoförbundet studera hur judo kan hindra fallolyckor på arbetsplatser. Studien leds av professor Michail Tonkonogi.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Judomatch

Foto: Alf Tornberg

Fall och fallskador är ett av de största hoten mot folkhälsan. En av de viktigaste riskfaktorerna för fall är att man helt enkelt har dåligt självförtroende när det gäller den upplevda förmågan att göra sina dagliga aktiviteter utan att falla. Inom judo är det viktigt att lära sig falla rätt. Kunskap som även skulle vara till nytta i vardagen.

Judo inkluderar allsidig och varierad fysisk träning inriktad på ökad styrka, balans, explosivitet, kondition, proprioception (människas förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position) och rörlighet. Dessa fysiska egenskaper är av viktiga för att minska risken för fall. Den typ av träning som rekommenderas för att förebygga fall stämmer väl överens med den träning som på ett naturligt sätt ingår i judo.
Tidigare forskning har också visat att fysisk träning är ett effektivt sätt för att förbättra den fysiken och minska rädslan för fall.

Studien genomförs av professor Michail Tonkonogis forskargrupp vid Högskolan Dalarna. Ett hundra projektdeltagare vid ett antal arbetsplatser inkluderas i gruppen som tränar judo, och motsvarande antal personer vid respektive arbetsplats ingår i en kontrollgrupp.

Före och efter genomförandet av ett tio veckors judoträningsprogram utförs mättningar av personalens fysiska status med relevans för fallrisk med hjälp av olika tester.

Frågeställningar i studien

  1. Kan tioveckors judoträningsprogram på arbetsplatsen öka personalens fysiska status med relevans för fallrisk?
  2. Kan tioveckors judoträningsprogram på arbetsplatsen öka personalens balansförmåga?
  3. Kan tioveckors judoträningsprogram på arbetsplatsen stärka personalens självförtroende vad gäller upplevd förmåga att utföra dagliga aktiviteter utan att falla?
  4. Kan tioveckors judoträningsprogram på arbetsplatsen öka personalens nivå av fysisk aktivitet?
  5. Påverkar tioveckors judoträningsprogram på arbetsplatsen personalens risk att falla?

Läs mer hos Svenska Judoförbundet Samverkan för ökad fallkompetens
Svenska Judoförbundet har gett ett anslag på 880 000 kronor till studien.

Senast granskad:
Senast granskad: