Opponent vid dagens disputation var Professor Rob Boom, Delft University of Technology, Holland.
 
Peter Samuelsson och Marita Hilliges
På plats att gratulera Peter Samuelsson fanns bland annat Högskolan Dalarnas rektor Marita Hilliges.