Högskolestyrelsens ordförande ny teknologie doktor

Peter Samuelsson ordförande i Högskolan Dalarnas styrelse har idag förtjänstfullt försvarat sin avhandling "Management of technology in the process industries" på KTH och är därmed teknologie doktor.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Opponent vid dagens disputation var Professor Rob Boom, Delft University of Technology, Holland.
 
Peter Samuelsson och Marita Hilliges
På plats att gratulera Peter Samuelsson fanns bland annat Högskolan Dalarnas rektor Marita Hilliges.
Senast granskad:
Senast granskad: