Högskolestyrelsen förordar att campus flyttar till centrala Borlänge

Under tisdagen beslutade högskolestyrelsen att gå vidare med förslaget om att flytta Högskolan Dalarnas campus i Borlänge, till fastigheten Mimer, det sk Liljanhuset, i centrala Borlänge.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bild nytt campus

För att möjliggöra för framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet i Borlänge har sedan hösten 2018 en arbetsgrupp med representanter från Högskolan Dalarna, Borlänge Kommun och Hushagen arbetat med att se över lokalsituationen för campus Borlänge.
 
Detta arbete utmynnade i två förslag; utveckling av Campus Borlänge i nuvarande lokaler kallat Björling eller ett nytt campus i Borlänge centrum kallat Mimer. Under våren och sommaren 2019 har dessa två alternativ utretts utifrån de krav som finns i högskolans ”lokalprogram för nytt campus Borlänge” och genom dialog kring behov och önskemål hos studenter och medarbetare vid Högskolan Dalarna.
 
Högskolestyrelsen har idag 8 oktober beslutat att gå vidare med förslaget om att flytta högskolan (campus Borlänge) till centrala Borlänge, i fastigheten Mimer vid Liljeqvistska parken.
 
– Vi står inför en spännande utvecklingsfas för hela Högskolan Dalarna och den nya campusplaceringen är ett viktig led i detta. Det alternativ som styrelsen nu förordat och, som nu ska MBL-förhandlas den 9 oktober, är det som har bäst förutsättningar att uppfylla Högskolan Dalarna framtida behov. Dessutom är detta alternativet som Studentkåren föredrar samt det mest ekonomiskt fördelaktiga. Vi ser fram emot en fortsatt god utveckling av hela Högskolan Dalarna och campus Borlänge, för såväl studenter, medarbetare och våra samverkanspartners, säger rektor Martin Norsell.
 
– Vi har haft ett mycket bra samarbete under hela processen med båda de involverade potentiella hyresvärdarna. Såväl Hushagen som Diös har varit lyhörda för våra behov och vi har haft en mycket god och rak dialog längs hela vägen. Nu ser vi fram emot att fortsätta denna process och ta den vidare i samarbete med Diös som är hyresvärd för det alternativ som styrelsen beslutat om, säger förvaltningschef Ulf Rydén.
 
Utvecklingen av den befintliga fastigheten Mimer kommer att påbörjas så snart planprocessen är klar och bygglov har vunnit laga kraft. Högskolans verksamhet fortsätter i nuvarande lokaler med ambitionen är att flytta in i de nya lokalerna under senare delen av 2022.
 
– Från kommunkoncernens sida är vi positiva till beslutet. Ett centrumcampus kommer att bidra mycket för utvecklingen av Borlänges stadskärna och ett mer levande campus med närhet till bland annat resecentrum och annan service. Vi ser framför oss en högskola som blir ännu närmre för hela Dalarna. Nu ska vi fortsätta det gemensamma arbetet så att högskolan får bra möjligheter att utveckla sin verksamhet, säger Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun.

 

Senast granskad:
Senast granskad: