Högskoledag för Dalarnas studievägledare

Under tisdagen samlades studievägledare från hela länet på Högskolan Dalarnas campus i Falun. Under dagen fick de ta del av nyheter hos Högskolan Dalarna men även olika föreläsningar inom temat ett gott samhälle.

Vicerektor Andrew Casson inledde dagen med att hälsa alla välkomna och berätta om betydelsen av bildning och högre utbildning för dagens och morgondagens samhälle.

Under förmiddagen presenterades Högskolans utbildningar och det samverkansarbete som bedrivs.

Eftermiddagen fortsatte med information av Fredrik Remes om Knowledge Transfer Partnerships, KTP och Studentmedarbetare som är två projekt som erbjuder nuvarande studenter och examinerade att utföra utvecklingsprojekt hos företag i regionen.

Andra punkter under eftermiddagen var information av Elisabeth Wallin och Anders Lindström om Gymnasieforskarskolan och en uppskattad föreläsning av Peter Jansson och hans avhandling om män med våldsproblematik.