Högskolans samarbete med företag prisades av EU-kommissionen

Högskolan Dalarnas och Högskolan i Gävles samarbete för att hjälpa små och medelstora företag med energieffektivisering prisades som Sverigesvinnare och topp tre i Europa av EU-kommissionen vid en ceremoni i Helsingfors för sitt sätt att främja företagandet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Johan Kostela,avdelningschef KTP, Högskolan Dalarna, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket och Per Edén, verksamhetsledare, Högskolan Dalarna
Johan Kostela, avdelningschef KTP, Högskolan Dalarna, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket och Per Edén, verksamhetsledare, Högskolan Dalarna

– Verkligen ett stort erkännande för det hårda arbete som genomförts med KTP-projektet. Inte minst med tanke på att Högskolan Dalarna också var först med den här samverkansmodellen, säger Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna.

– Fantastiskt roligt att vårt viktiga arbete för att utveckla kunskapsutbytet mellan företag och högskola, nu prisas av EU-kommissionen, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

Knowledge Transfer Partnerships (KTP) är ett projekt där företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker att utveckla företaget och högskolan får i sin tur viktig kunskap för vidare forskning. I samarbetet med företagen medverkar Högskolan i Gävle eller Högskolan Dalarna med en kvalificerad handledare, en affärscoach och kan i vissa fall även bidra med labbresurser.

Johan och Per.jpg

På plats i Helsingfors för att ta emot priset är Johan Kostela, avdelningschef KTP och Per Edén, verksamhetsledare båda Högskolan Dalarna

– Vi är glada och stolta och vill tacka våra fantastiska nyexaminerade projektledare, handledare, Region Dalarna, Region Gävleborg och alla KTP-företag som gjort detta möjligt, säger Johan Kostela.

– Helt underbart! Nu kan vi med ännu mer energi fortsätta arbetet med nya företag och göra skillnad i Gävle-Dala-regionen, säger Ola Wiklund, samordnare för KTP vid Högskolan i Gävle.

Topp tre i Europa i kategorin gröna marknader och resurseffektivisering

Den europeiska utmärkelsen ”för främjande av företagande” lyfter fram insatser för att sprida intressanta metoder för att främja företagande och delas ut i sex olika kategorier. Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle kom på tredje plats i kategorin ” Stöd för att utveckla ”gröna” marknader och resurseffektivitet”, som avser initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som underlättar för små eller medelstora miljöföretag och/eller företag inom energieffektivisering. Nominering till utmärkelsen kom från Tillväxtverket och Energimyndigheten. 

Senast granskad:
Senast granskad: