Högskolan Dalarna – en viktig kunskapsgenerator

Under våren 2018 har Högskolan Dalarna, genomfört en förstudie med fokus på Högskolan Dalarnas roll i det regionala innovationssystemet. I resultatet framträder tydligt lärosätets viktiga roll som kunskapsgerenator.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Arbetet med studien har varit väldigt positivt, och vi upplevde en väldigt positiv och framåtsyftande dialog såväl internt som externt under förstudiens genomförande, säger Sigrid Saveljeff, vicerektor för samverkan och samordnare för förstudien.

Enligt Sigrid Saveljeff är studien viktig, då lärosäten ofta tillskrivs väldigt många roller i innovationssystemen, vilka inte alltid stämmer överens med det som är lärosätens huvuduppdrag, nämligen att generera utbildning och forskning av hög kvalité i samverkan.

Hur har ni gått tillväga?

– Vi har tittat på hur fyra andra svenska regioner samarbetar med sina regionala lärosäten samt intervjuat representanter på ledningsnivå på flera lärosäten. Dessutom har vi pratat med representanter för Region Dalarna, Dalarna Science Park och andra, samt internt frågat hur fem olika forskningsledare inom Högskolan Dalarna uppfattar sina forskargruppers syn på samarbete och "innovation" i Dalarna, säger Thorbjörn Swenberg, universitetslektor i bildproduktion, en av dem som jobbat med studien.

Vad händer nu?
– Underlaget kommer kunna utnyttjas i strategiskt arbete regionalt och nationellt där vi skapar samverkan med andra organisationer, säger Thorbjörn Swenberg.

Förstudien har genomförts genom finansiering från Tillväxtverket och Region Dalarna. I projektgruppen har Thorbjörn Swenberg, Johan Kostela och Maria Thulemark, samtliga Högskolan Dalarna, ingått.

Lägesrapport och Slutrapport Förstudie Högskolan Dalarnas roll i det regionala innovationssystemet (pdf)

Senast granskad:
Senast granskad: