Högskolans framtida roll i innovationssystemet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publikbild

Efter inledande ord från Elin Holst Granlund (Dalarna Science Park) och Sigrid Saveljeff (Högskolan Dalarna) hälsade Högskolan Dalarnas rektor Martin Norsell alla välkomna och inledde med att beskriva lärosätens roll, skillnaden i uppdrag jämfört med företag och ett lärosätes möjligheter att vara en aktiv aktör i innovationssystemet.

Ett 30-tal personer från olika aktörer hade slutit upp till workshopen som Högskolan Dalarna i samarbete med Dalarna Science Park bjudit in till.
– En sådan här sammankomst stärker oss i det fortsatta arbetet om vilken roll vi bör ha i innovationssystemet, sa Sigrid Saveljeff, vicerektor för samverkan vid Högskolan Dalarna. Det ger oss en bra möjlighet till dialog med olika parter. Jag är också väldigt glad att så många tagit sig tid att komma hit, det visar på ett stort engagemang.

Moderator för dagen var branschföreningen Sisp:s (Swedish Incubators & Science parks) tillförordnade vd Kristian Wirsén som inledde med orden:
– Idag ska vi diskutera högskolans roll i innovationssystemet. Min erfarenhet är att lärosäten tillsammans med science parks har en viktig roll och fungerar som en landningsplats för investeringar.

Thorbjörn Swenberg och Johan Kostela har tillsammans med Sigrid Saveljeff och Maria Thulemark (samtliga Högskolan Dalarna) jobbat med förstudien om högskolans roll i innovationssystemet.
– Syftet med det här projektet är att synliggöra högskolans roll i relation med näringsliv och offentlig sektor. Målet är en beskrivning av nuläget och framtida behov. Dagens workshop syftar till att få input och perspektiv från aktörer runt om oss och hur vi tillsammans kan skapa ännu bättre stöd till innovativa idéer, sa Thorbjörn Swenberg, lektor vid Högskolan Dalarna.

Workshopen genererade ett antal reflektioner och inspel som nu tas till vara och som ska användas i den rapport som förstudien kommer att mynna ut i.

Talare

Talare
Foton: Tina Sjöström

Senast granskad:
Senast granskad: