Högskolans forskare på prestigefull lista

När Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) presenterade en lista på de 100 mest inflytelserika forskarna inom hållbar konkurrenskraft, finns två forskningsprojekt med totalt elva forskare från Högskolan Dalarna med.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVA publicerar årligen en lista med 100 forskningsprojekt som har potentialen att leda till praktisk nytta där målet är att lyfta fram forskning från svenska lärosäten. I år är temat hållbar konkurrenskraft. När listan presenterades i måndags fanns 5 forskare i Mikrodataanalys från Högskolan Dalarna med i kategorin Smarta produkter och tjänster samt sex forskare inom energi och byggteknik i kategorin Samhälle och välfärd.

Det fem som jobbar i projektet Efficient Adjustable SupplY in Local chaIns of Food for consumErs (EasyLife) är
Johan Håkansson, Madelen Lagin, Carin Nordström, Roger G Nyberg och Vijay Paidi.  

Projektet är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse och har letts av Johan Håkansson och är ett av 50 IVA-projekt som får presentera forskningen för ett 100-tal företag på R2B Summit den 18 mars.

Det andra projektet är Future Proof Cities i kategorin Samhälle och välfärd. Det är en unik satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling som drivs av Högskolan i Gävle tillsammans med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola.

De som jobbar i projektet från Högskolan Dalarnas sida är Ewa WäckelgårdChris Bales och Mats Rönnelid, professorer i energiteknik, Tony Svensson är lektor i byggteknik och Ulf Ranhagen, gästprofessorer i byggteknik och Roland Ahlstrand, professor i arbetsvetenskap.

100-listan ingår i ett IVA-projekt som drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges högskolor och universitet.

.

 

 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: