Högskolans arbete med energi och jämställdhet lyftes i Bryssel

Genusfrågan är en viktig grund i Högskolan Dalarnas projekt Energiinnovation. Med den bakgrunden blev projektledare Malin Karlsson inbjuden till Bryssel för att berätta mer.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Malin Karlsson, projektledare på Energikompetenscentrum, EKC, på plats nummer 15.
Malin Karlsson, projektledare på Energikompetenscentrum, EKC, på plats nummer 15.

Det var under EU:s Gröna vecka och eventet Policies, Women and Climate Change som Malin Karlsson, projektledare på Energikompetenscentrum, EKC, fick chansen att berätta om energibranschen ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Bland annat pratade jag om att det är relativt få kvinnor på ledande positioner i dessa sektorer. Jag berättade vidare om hur vi har valt att inkludera detta i projektet och varför vi ser detta som en viktig strategiskt fråga när det kommer till innovation och kompetensförsörjning, säger Malin Karlsson.

EU:s Gröna vecka lockar människor från hela världen och är en av de största återkommande konferenserna med fokus på EU:s miljöpolitik. Eventet Policies, Women and Climate change fokuserar på klimatfrågor ur ett genusperspektiv och därav intresset för Högskolan Dalarnas projekt Energiinnovation. Syftet med det projektet är att starta nya samarbeten med företag för att stärka forskningssamverkan och samskapande inom regionens energiområden med ett särskilt fokus på genusperspektivet. 

– Jag var så klart nervös innan och det är jättesvårt att veta vad som väntar när det kommer till den här typen av event. Hur många kommer att lyssna, vad kommer de andra talarna att beröra, blir det mycket frågor och så vidare. Det kändes ändå som att det uppskattades väldigt mycket att jag pratade om ett konkret projekt, säger Malin Karlsson.

Hur kom det sig att ni blev inbjudna?

– Vi fick frågan via Central Sweden-kontoret i Bryssel som vi har mycket samarbete med. De i sin tur hade fått frågan från en region i Spanien, Navarra, som arbetat mycket med klimatfrågan ur ett jämställdhetsperspektiv. På så vis blev det bestämt att jag skulle åka ner till Bryssel och representera Högskolan Dalarna och projektet Energiinnovation.

Senast granskad:
Senast granskad: