Framgångsrik konferens om turism

I oktober var Högskolan Dalarna värd för en konferens om turism. Ett område som är mycket viktigt för hela länet när det kommer till sysselsättning och ekonomi. 160 forskare och doktorander från hela världen deltog för att prata om hur den digitala teknologin påverkar turismen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Del av ben med knätofs

Konferensen "Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research" arrangerades för 26:e gången och iår var det Sveriges och Högskolan Dalarnas tur att vara värd. Den ägde rum 4 till 6 oktober och temat är de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär för turismen. Det handlar till exempel om utvecklingen av olika tjänster för att hyra, låna ut eller byta bostad (till exempel webbplatser som Airbnb och Intervac) men också hur den ökade tillgängligheten till information påverkar affärsstrukturer, efterfrågan och resmönster.

Föreläsare med powerpointpresentation och publikLivlig diskussion under ett av de 130 seminarier som genomfördes.

Konferensdeltagare minglarMingel och nätverkande under en av fikarasterna

Drygt 160 forskare från ett 20-tal länder kom till Falun för att delta. Totalt genomfördes 130 presentationer.

- Därmed var årets konferens en av de största någonsin, säger Jörgen Elbe, docent i företagsekonomi och en av arrangörerna.

Bland höjdpunkterna vid årets konferens var de tre speciellt inbjudna föredragshållarna Diane Nijs, från BredaUniversity i Holland, Nigel Morgan från Swansea University och Ana Maria Munar från Copenhagen Business School. Alla tre är ansedda internationella forskare. Dessa pekade på de utmaningar som ny teknologi innebär för näringen och hur viktigt det är att inte tappa bort den mänskliga och sociala dimensionen. Tillämpning av ny teknik kan med fördel utvecklas i dynamiskt samspel med användare i processer som inte utgår från linjärt traditionellt tänkande, utan istället bör användarnas fantasi för att hantera komplexa situationer och möjligheter utnyttjas.

- Det blev också uppenbart att tekniska tillämpningar inte bara skapar möjligheter, utan dessa innebär också att klyftan mellan de som kan ta del av de nya möjligheterna och de som inte kan göra det riskerar att öka. Samspelet människa och teknik betonades där reflektion blev ett nyckelord, säger Jörgen Elbe. 

Viktig turism

Dalarna är Sveriges fjärde största turistområde med norra Europas största vinterdestination. Att turismen är viktig för Dalarna råder det inget tvivel om. Turismen ökar i betydelse för sysselsättning och ekonomi i Sverige och i allra högsta grad i Dalarna. Det innebär att efterfrågan på forskning inom området ökar, vilket bland annat resulterat i att medel avsatta till forskning inom turism också har ökat.

- Att stå som värd för den här konferensen innebär att vår forskning sätts i fokus och det är ett utmärkt sätt att knyta kontakter och att stärka vår roll i den internationella forskningen, säger Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi och ansvarig för konferensen.

Framstående forskning inom turism

Exteriör Högskolan Dalarna Campus Falun. Fotograf: Ulf PalmHögskolan Dalarna har bedrivit utbildningsprogram i turism sedan 1978 och var tillsammans med Högskolan i Kalmar (numera Linnéuniversitetet) och Högskolan i Östersund (numera Mittuniversitetet) först med en sådan inriktning. Idag finns det tre forskningsmiljöer i Sverige som betraktas som ledande. Dessa finns vid Mittuniversitet, Göteborgs universitet och Högskolan Dalarna.

- Vi har en internationell miljö för forskning och utbildning inom turismvetenskap och vi har rekryterat forskare från flera olika länder de senaste åren, säger Susanna Heldt Cassel.

Vid CeTLeR är idag ett tiotal personer engagerade. CeTLeR är initialt finansierat av EU-medel och i uppbyggnaden har Region Dalarna och Visit Dalarna haft viktiga roller. Forskningen vid CeTLeR är till största delen externfinansierad genom forskningsprojekt.

Forskningen är främst inriktad på frågor kring utveckling av turistdestinationer och den håller hög internationell klass. Varje år produceras flera artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och presentationer görs vid internationella konferenser och seminarier. En stor del av forskningen sker i samverkan med det regionala näringslivet och presenteras vid speciella seminarier och workshops.

Läs mer om CeTLeR.

Senast granskad:
Senast granskad: