Högskolan satsar på mer stöd till studenterna – startar Studieverkstad

För att ge mer och bättre stöd till Högskolan Dalarnas studenter startas nu en Studieverkstad. Dit kan studenterna vända sig för att få hjälp med utmaningar som kan dyka upp när man studerar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bibliotekarien Britta Renman sitter i en stol med en dator i knäet och pratar med en student som endast syns snett bakifrån på bilden.är en av dem som kommer att hjälpa studenterna.
Bibliotekarien Britta Renman är en av dem som kommer att hjälpa studenterna.

Uppstarten sker nu i september och planen är återkommande aktiviteter under terminerna. Bland annat kommer det erbjudas hjälp i skrivprocesser, pedagogiskt stöd, våga tala och vägledning. 

– Jag ser oerhört positivt på det här. Det är så viktigt att studenter med olika bakgrund klarar sina studier, och att Högskolan Dalarna erbjuder en inkluderande och tillgänglig studiemiljö, säger Anette Timmerlid, mångfaldssamordnare på högskolan.

Lina Mörk är studie- och karriärvägledaren på Högskolan Dalarna och en av dem som kommer att finnas till hands för studenterna.

– Tidiga insatser och ett bra mottagande är viktigt för att alla studenter ska känna sig välkomna och utifrån olika förutsättningar och villkor kunna ta sig igenom sin utbildning, säger Lina Mörk.

Upprinnelsen till Studieverkstaden är ett kvalitetsuppdrag som Studentservice driver sedan januari 2019. Det går ut på att utveckla stödet för breddat deltagande för de underrepresenterade grupper som studerar på Högskolan Dalarna. Bland annat har det stöd som erbjudits tidigare kartlagts och man har kommit fram till att det funnits brister, även om det fungerat bra på vissa håll. Genom att istället inrätta Studieverkstad säkerställer man rutiner, stödfunktioner och tidiga insatser som kommer se till att alla studenter som behöver, ska få adekvat stöd och hjälp under hela utbildningstiden. Det kommer även ingå en förberedelse på att hantera övergången till arbetslivet. 

– Vi önskar att studenterna hittar till oss så tidigt som möjligt under sina studier. Då ger de sig själva bästa förutsättningar för att utvecklas och komma igenom eventuella utmaningar. Vi önskar också att lärare, kursansvariga och programansvariga fångar upp studenters behov och informerar om att Studieverkstadens finns, säger Lina Mörk.

Maria Taxell Stolz är studentombud på kåren och kontaktperson när det gäller Studieverkstadens aktiviteter. Hon kommer erbjuda informationsträffar i Falun, Borlänge och Zoom senare i höst.

– Alla studenter är alltid välkomna att kontakta mig, oavsett om de är medlemmar i kåren eller inte. Allt de berättar för mig stannar hos mig såvida de inte själva ber om att jag tar saken vidare till berörd personal, säger Maria Taxell Stolz.

Studieverkstaden är till för alla så det spelar ingen roll om man studerar på campus, på nätet, läser fristående kurser eller hela program. Den är dessutom kostnadsfri.

Senast granskad:
Senast granskad: