Högskolan fyller fyrtio – jubileet är inlett!

För fyrtio år sedan, 1977, grundades Högskolan Dalarna. Jubileet kommer att firas under året med en rad olika evenemang.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 1 februari innebar startskottet och dagen till ära hölls, i akademisk anda, tre föreläsningar i Högskolans bibliotek. Passande nog hade rektor Marita Hilliges dessutom ytterligare en glad dagsaktuell nyhet att berätta.

– Jag har i dag haft glädjen att fatta beslut om att utse Högskolan Dalarnas två första hedersdoktorer som kommer att få mottaga sin värdighet under högtidliga former den 17 mars, sade Marita Hilliges. 

De två personer som blir hedersdoktorer vid Högskolan Dalarna är Tom Ramstedt och Lena Willemark. 

Tom Ramstedt har haft stor betydelse för forskningen vid Högskolan Dalarna genom att bidra till förutsättningar, utveckling och internationella samarbeten inom forskningsprofilen Mikrodataanalys och utgör därmed ett bra exempel på samskapande. Hans engagemang för miljömässigt hållbara transporter har inspirerat till flera forskningsprojekt, meddelade Marita Hilliges.

Den andra hedersdoktorn, Lena Willemark, är riksspelman och får sin utmärkelse för banbrytande och genreöverskridande musik och för att ständigt ha vidgat sitt uttryck men vägrar inordna sig i något speciellt fack. En förebild med sin självständighet och kommunikationsförmåga vilka är viktiga inslag i bildningsprocessen. 

Efter Marita Hilliges inledning följde de tre föreläsningarna. Den första hölls av Håkan Blomqvist, docent i historia vid Södertörns högskola, på temat "högre utbildning i ett 40-årsperspektiv. 

Föredraget var en exposé över svenskt utbildningshistoria, med avstamp redan ett decennium före Högskolan Dalarnas tillblivelse – nämligen vid kårhusockupationen i Stockholm 1968 och dåvarande utbildningsminister Olof Palmes möte med studenter som motsatte sig planerna på att forma färdiga utbildningsprogram, anpassade till marknadens behov. 

Denna politik sjösattes senare i en omförhandlad form vilket sedan banade vägen för en enorm utbyggnad av utbildningsväsendet och som under 70-talet ledde till framväxten av en lång rad högskolor i Sverige. Högskolan Dalarna, grundad 1977, var en av dem.

Blomqvist tog sedan publiken med på en resa genom "de stora omprövningarnas tid" under 80-talet med nedskärningar i socialförsäkringssystemet och de stora globala förändringarna under nittiotalet med östblockets sammanbrott. I Sverige genomfördes stora utbildningsförändringar med en allt större anpassning efter marknadskrafterna. Han avslutade med en reflektion över vad digitalisering, mobilt internet och den föränderliga världspolitiken kan komma att leda till i framtiden. 

Vice rektor Andrew Casson som var nummer två på föreläsarlistan berättade om de skiftande sätt som Högskolan Dalarnas undervisning har påverkat hundratusentals unika individer under de 40 åren. Andrew Casson har arbetat vid Högskolan Dalarna sedan 1990 och hade själv många anekdoter att berätta om sin tid här. 

Casson presenterade även en alumn Gustaf Malmberg, i dag grundskolechef vid Falu kommun, som fick berätta om sig själv och sina erfarenheter från Högskolan Dalarna. 

– Högskolan Dalarna har vuxit från en gymnasial påbyggnadslinje till att bli - i allt utom till namnet - ett universitet. Och över hundra tusen människor har kunnat växa tack vare oss. Det är något att vara stolt över, avslutade Andrew Casson. 

Rektor Marita Hilliges avslutade med ett föredrag som innehöll en framåtblickande reflektion över vilken roll högre utbildning har och borde ha för en okänd framtid där vi ännu i dag inte vet vilka kompetenser som samhället kommer att efterfråga. 

– I en framtid som varken vi eller våra studenter känner till är det ändå högskolans uppgift att försöka skapa bästa tänkbara möjligheter för människor att förbereda sig för framtiden, berättade Hilliges. 

Hon tog publiken med på återblickar på utbildningsväsendets historia samtidigt som hon kopplade dem till samtiden. 

– Mänskligheten har en förmåga att skapa en värld där ingen behöver vara hungrig eller lida i onödan. Högskolan är knappast det enda stället där människor kan utveckla den klokheten och insikten. Men högskolan har ett särskilt ansvar att vara med och skapa den utvecklingen. Tillsammans har vi en lysande möjlighet. Låt oss ta den, avslutade Marita Hilliges.  

Text och bild: Henrik Sjögren 

Senast granskad:
Senast granskad: