Högskolan Dalarnas viktiga uppdrag belystes under akademisk högtid

Högskolan Dalarna firade traditionsenlig akademisk högtid igår, för att under praktfulla former uppmärksamma högskolans framgångsrika arbete. Och stämningen var hög bland de festklädda gästerna redan från början.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

FaluFolkBand ledde processionen till tonerna av Högskolan Dalarnas marsch, och med i den fanns bland andra Christine Cox-Eriksson, lektor i engelska, som disputerades 2014. Hon skulle inte få något pris i dag men var ändå väldigt förväntansfull över att delta i festligheterna. 

 Christine Cox-Eriksson och Sigrid Saveljeff- Det här är så roligt, att bara vara med. Det ger ju inte i minst en chans att få bära långklänning, sade hon.

Intill henne stod Sigrid Saveljeff, Högskolan Dalarnas samverkanschef i högtidlig utstyrsel. Hon betonade vikten av sådana här evenemang. 

- Det är jätteroligt att få vara med och fira akademisk högtid, och viktigt framförallt. Jag tycker det är bra att man uppmärksammar de akademiska prestationer som görs, sade hon innan det var dags att ta plats intill scenen för högtidstal, promoveringar, diplom- och prisutdelningar.

Inledningsvis hälsade rektor Marita Hilliges välkommen till 2017 års upplaga av Akademisk Högtid och betonade vikten av forskarnas flera år långa arbete.

- Jag vill tacka alla för många års hårt arbete. Under två år har vi levt med visionen om att skapa öppna vägar till kunskap, och där blir Högskolans uppdrag allt viktigare. 

Årets högtidstalare, Generalsekreterare SUHF Anders Söderholm, talade om hur forskningens arbete blir allt viktigare. Han påtalade också vikten av källkritik och faktakontroller i vår tid.  Digitaliseringen har utmanat forskningen och den vetenskapliga metoden på gott och ont, menade Anders Söderholm.

- Vi lever just nu i en värld där fakta förnekas och fördomar och påhittade fakta istället riskerar att dominera i politiska samtal. Som forskare hittar man inte på, man har ett ansvar att söka sanningen aktivt, renhjärtat och om det leder till helvetets port är det ditt jobb att knacka på, sade Anders Söderholm.

Han talade om faktaresistens, att fakta inte tar sig fram till den politiska debatten. En term som forskare har ett viktigt ansvar att motverka menar Anders Söderholm.

- Politiken och makthavare riskerar att inte nås av sanningen eller klarlagda fakta, i ett samhälle som påverkas av faktaresistens. Om ingen frågar efter fakta, måste ni som representerar vetenskapen och forskning tala högre.

- Ni som prisas i dag har ett viktigt budskap att föra fram. Säkra att rösten når ut till de mörkaste hörnen. Ta plats, utmana varandra, delta i debatten och jaga okunskapen på flykt. Science, not silence, är en bra devis att ta till.

För första gången promoverades två hedersdoktorer under Akademisk Högtid 2017, under ledning av promotor Dekan Lars Rönnegård; Tom Ramstedt, ordförande ITS Dalarna, och Lena Willemark, riksspelman på älvdalslåtar. Lena Willemark framförde också ett stycke tillsammans med FaluFolkBand och lät publiken förstå att det är genom musiken hon hittar sitt språk.

Ett gediget program bearbetades där doktorer promoverades och diplomerades, excellenta och meriterade lärare diplomerades och även docenter diplomerades. Också professorer installerades. Där sticker Högskolan Dalarna ut med 50 procent kvinnor i antalet installerade professorer.

Studenternas tal hölls av Tom Edoff, ordförande i Dalarnas studentkår. Högskolans viktigaste medarbetare är studenterna, sade rektor Marita Hilliges i hans presentation inför talet.

-Studentkåren kan vara både kritiska och skeptiska men vi tas alltid på allvar. Vi blir lyssnade på, blir förstådda och får svar på våra frågor. Våra åsikter är och anses som viktiga, och det är så en högskola ska agera som ser studenterna som sin medaktör, sade Edoff i sitt tal.

Text och bild: Therésa Persson

Fakta

Högskolan Dalarna promoverar två hedersdoktorer som har bidragit till Högskolans verksamhet och som har verkat i Högskolans anda.

Fyra egna doktorer promoveras där en har fullgjort hela sin forskarutbildning på Högskolan Dalarna.

Även åtta professorer firas och en gästprofessor som utsetts sedan den senaste akademiska högtiden. 17 forskare uppmärksammas, som blivit docenter samt 25 doktorer som erhållit doktorsexamen vid annat lärosäte.

Vid den akademiska högtiden promoveras hedersdoktorer och nyblivna doktorer. Nya professorer installeras. Gästprofessorer och adjungerade professorer välkomnas med ett diplom. Nyblivna docenter och de doktorer som avlagt sin examen vid annat lärosäte, samt lektorer befordrade på konstnärlig grund uppmärksammas med diplom.

Därtill uppmärksammas de lärare som på pedagogiska meriter hållit utmärkelsen meriterad lärare eller excellent lärare med ett diplom. Alumnpris utdelas samt två samverkanspriser, ett till en extern samarbetspartner och ett till en av Högskolans medarbetare. Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris.

Senast granskad:
Senast granskad: