Högskolan Dalarnas verksamhetsförlagda utbildning på tredje plats

I Vårdförbundet students VFU rapport 2017 placeras Högskolan Dalarnas verksamhetsförlagda utbildning för sjuksköterskor på tredje plats.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I rapporten rankar över 700 svenska studenter som läser till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Av de 25 universitet och högskolor som ingår i rankingen finns Högskolan Dalarna på tredje plats. På första plats finns Högskolan i Halmstad, följt av Blekinge tekniska högskola. 

- Vårdförbundet Student ser att de lärosäten som ligger högt i VFU-rankningen har arbetat aktivt med både innehåll i och genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är glädjande att det trots den tuffa situationen inom vården idag finns lärosäten och arbetsgivare som ser värdet i att utbilda ny vårdpersonal på bästa möjliga sätt, säger Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Vårdförbundet Students VFU-rapport 2017

Senast granskad:
Senast granskad: