Högskolan Dalarnas studenter på Tränarprogrammet lär migranter att cykla

Tränarprogrammets studenter vid Högskola Dalarna ingår i ett projekt för att integrera marginaliserade grupper in i samhället. Ett av uppdragen har varit att lära migranter och flyktingar att cykla.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sedan årsskiftet deltar Högskolan Dalarna tillsammans med andra universitet och högskolor i Norge och Danmark i projektet RIPP. Projektet syftar till att studenter, under sin praktik, ska möta "marginaliserade grupper" för att skapa bättre förutsättningar till integrering genom fysisk aktivitet.

- Vi har valt att fokusera vår del i projektet på människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller befinner sig i en socialt utsatt position i det svenska samhället, säger Frej Hallgren från ämnet idrott och hälsovetenskap som bland annat erbjuder Tränarprogrammet.

Förra veckan träffade några av studenterna en av grupperna vid Södra skolan.

- Våra studenter har träffat en grupp som gör sin arbetsträning på Arbetsmarknadsintegration och kompetensförvaltningen (AIK) på Falu kommun för att lära dem att cykla, säger Frej Hallgren, programansvarig på Tränarprogrammet.

Ansvarig från AIK är Ahmel Mujic som berättar att de har anordnat cykelkurser under flera år och när Högskolan hörde av sig tyckte han att det lät som en mycket bra idé att låta studenter vara med. Kurserna brukar anordnas på sommaren och det fanns en viss oro att det skulle bli få deltagare på grund av kylan. Den oron visade sig vara obefogad.

Det var många olika språk, så som tigrinska, somaliska, fula, svenska och franska och många skratt som hördes under lektionen.

En av dem som var med och cyklade var Hassanatou Sidibe från Guinea som kom till Sverige 2012 och arbetar på ett äldreboende. Det var andra gången som han cyklade.

- I Guinea hade jag ingen cykel. Det är viktigt att kunna cykla för det är billigare än buss och bra om man jobbar inom vården, då man kan behöva cykel. Det är jättebra att studenterna är med och lär oss.

En annan var Nimo Mohammed, 17 år, och som bara varit i Sverige i tre månader.

- Jag är här för jag tycker om att cykla, berättar Nimo innan hon får hjälp upp på cykeln igen för att förbättra tekniken.

Sedan den här hösten är Tränarprogrammet omstrukturerat och ett av de nya inslagen är återkommande praktik, vilket gör RIPP-projektet perfekt för utbildningen.

Tobias Lindqvist, en av studenterna, flyttade hit för en och en halv månad sedan. Han instruerar en av tjejerna att titta framåt hela tiden så att hon inte börjar att vingla med cykeln.

- Det är jättebra att vi får ha praktik så tidigt. Eftersom det kommer praktikperioder genom hela utbildningen kan man hela tiden se hur man utvecklas om instruktör och tränare.

Någon timme senare hade ytterligare falubor lärt sig att cykla.

Senast granskad:
Senast granskad: