Högskolan Dalarnas medverkan i Almedalen

Under årets Almedalsvecka, 1-8 juli 2018, medverkar Högskolan Dalarna med ett flertal representanter vid en mängd spännande arrangemang.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publik i Almedalen. Foto: Region Gotland.
Publik i Almedalen. Foto: Region Gotland.

Almedalsveckan i Visby har arrangerats i 50 år och är Sveriges största politiska mötesplats som varje år samlar organisationer, opinionsbildare, politiker och företag för att diskutera samhällsfrågor.

Förutom Högskolans representanter i de olika arrangemangen kommer rektor Martin Norsell att finnas på plats tillsammans med Ulrica Momqvist, kommunikationschef.

MÅNDAG  2 JULI

Löser vi lärarbristen genom att anställa studenter?

Lärarkrisen är akut och det behövs 77.000 nya lärare och förskollärare de kommande fem åren, enligt Skolverket. I ett unikt projekt i Dalarna har ett antal kommuner därför gått samman och betalar ut lön till studenter för att locka fler att bli lärare. Hur fungerar modellen? Kan den ersätta VFU?

Klockan: 12.00-13.00
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan
Högskolans medverkande: Martin Norsell, rektor

TISDAG 3 JULI

Bidrar besöksnäringen till regional utveckling?

Kan besöksnäringen rädda sysselsättningen på landsbygden? Finns det verkligen förutsättningar för turismutveckling i alla regioner eller är det bara önsketänkande? Hur skapar vi en turismutveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar?

Klockan: 15:30-16:30
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15
Högskolans medverkande: Susanna Heldt Cassel, professor, Daniel Brandt, fil. dr, CeTLeR, Jörgen Elbe, docent (moderator)

Varför utbilda sig och jobba i besöksnäringen? Why work in the tourism industry?

Besöksnäringen förser många med sitt första jobb, men är det trygga, hållbara arbeten? Tar vi vara på ungas och nysvenskars kompetens och kan de utvecklas i sina yrken? Kräver ett jobb i besöksnäringen verkligen utbildning? Går det att göra karriär och kan man leva som säsongsarbetare?

Klockan: 16:45-17:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15
Högskolans medverkande: Carin Nordström, fil. dr, Tara Duncan, fil. dr, Jörgen Elbe, docent (moderator)

ONSDAG 4 JULI

Är lärosätena den femte statsmakten eller något betydligt större?

Vilken betydelse har lärosätena för den demokratiska samhällsutvecklingen? Vilken roll spelar företrädare för andra samhällsinstitutioner, instutitioner som lägger grunden för vår demokrati; domstolar, en oberoende och fri press och det fria kulturlivet?

Klockan: 13:00-14:00
Plats: D-Huset, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1, Fd. Studentcentrum
Högskolans medverkande: Andrew Casson, Utvecklingssamordnare.

TORSDAG 5 JULI

Hur kan vi inspirera unga äldre att ansvar för sin hälsa för ett hälsosamt åldrande?

Forskning visar att mötesplatser för information och social samvaro ökar förutsättningarna för att hålla sig frisk längre upp i åldrarna. Här kan kommun, landsting och lokalt föreningsliv samverka för att nå målet.

Klockan: 11:45-13:00
Plats: Strandvägen, H538
Högskolans medverkande: Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap

Demokratilyftet i svenska skolan?

Skolan har under hela efterkrigstiden haft ett demokratiuppdrag. I en tid av alternativa fakta, rekrytering till våldsutövande extremism och en polariserad samhällsdebatt finns det ett behov av att stödja lärare i arbetet med skolans demokratiska uppdrag – ett demokratilyft.

Klockan: 16:30-17:30
Plats: Strandvägen, H538
Högskolans medverkande: Tomas Axelson, Docent i religionssociologi och Verksamhetsledare, Interkulturellt utvecklingscentrum (IKUD)

Programmet fylls på efterhand. Se hela Almedalsveckans program.

Senast granskad:
Senast granskad: